reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 09 października 2017

WB ogłasza cele finansowe na najbliższe lata

Grupa WB Electronics chce do 2020 roku ponad dwukrotnie zwiększyć przychody i potroić zyski.

Zarząd WB Electronics SA poinformował, że w związku z prowadzonymi działaniami dotyczącymi organizacji procesu emisji obligacji do kwoty 80 mln zł, 5 października przyjęto estymacje celów finansowych Grupy Kapitałowej WB Electronics w perspektywie lat 2017-2020. - Zarząd spółki wskazuje przy tym, iż mając na względzie kilkuletni okres objęty celami finansowymi oraz możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym jak również wynikającą z powyższego nieprzewidywalność czynników ryzyka, przedstawione pozycje finansowe nie mogą być traktowane jako prognozy wyników finansowych a jedynie jako estymacja pożądanych do realizacji celów, do których dążyć będzie spółka – czytamy w komunikacie. Źródło: © WB Electronics
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1