reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 17 listopada 2009

Apator tnie tegoroczną prognozę

Toruński Apator obniżył prognozę skonsolidowanych przychodów i zysków na rok 2009.

Zarząd Apator SA, po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych wszystkich spółek Grupy Apator, postanawia zaktualizować prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2009 rok, zakładającą: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem - 380 mln zł, - skonsolidowany zysk netto - 40 mln zł, w następujący sposób: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem - 360 mln zł, - skonsolidowany zysk netto - 32 mln zł. Korekta prognozy wyników finansowych dokonywana jest z uwagi na: - silniejszy niż zakładano wpływ kryzysu gospodarczego na poziom przychodów uzyskiwanych przez spółki Grupy Apator, - wyższe niż zakładano koszty związane z wyceną i realizacją kontraktów terminowych zawartych w 2008 roku.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1