reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beaniebeagle dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 października 2017

VIGO System – Nobel z fizyki za odkrycie dokonane przy wykorzystaniu technologii spółki z GPW

Detektor LIGO, który potwierdził istnienie fal grawitacyjnych, wykorzystuje m.in. półprzewodniki produkowane przez polską spółkę VIGO System.

- W imieniu VIGO System i całego zespołu tworzących spółkę naukowców serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznego Nobla z fizyki. Potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych to prawdziwie przełomowe okrycie, zmieniające nasze patrzenie na świat i granice tego, co jest możliwe w fizyce. Jesteśmy dumni, że jako VIGO System wnieśliśmy swój wkład w ten projekt – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System SA.
Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu w 2017 r. Nagrody Nobla z dziedziny fizyki trójce amerykańskich naukowców: Rainera Weissa, Barryego C. Barisha oraz Kipa S. Thorne, wyróżniając ich za badania nad falami grawitacyjnymi w kosmosie. Detektor LIGO, który potwierdził istnienie fal grawitacyjnych, wykorzystuje m.in. półprzewodniki produkowane przez polską spółkę VIGO System.
LIGO, detektor fal grawitacyjnych, który umożliwił potwierdzenie istnienia przewidzianych przez Alberta Einsteina zaburzeń pola grawitacyjnego, oraz jego europejski odpowiednik – VIRGO, wykorzystują detektory produkowane przez spółkę z Ożarowa Mazowieckiego. Użyto je w systemie kompensacji deformacji kształtu luster rozgrzewanych przez laser służący do pomiaru fal grawitacyjnych o gigantycznej mocy 1MW. Wyeliminowano w ten sposób istotne zakłócenia detekcji fal grawitacyjnych, co warunkowało sukces projektów. Adam Piotrowski podkreśla, że detektory VIGO zostały wykorzystane w projektach LIGO i VIRGO ze względu na ich wysoką jakość. – Przez szereg lat współpracowaliśmy z zespołem stojącym za budową detektorów fal grawitacyjnych LIGO i Advanced LIGO, dostarczając im kolejne, coraz doskonalsze generacje zaawansowanych detektorów podczerwieni. Od blisko 30 lat jesteśmy obecni na amerykańskim rynku, utrzymując, poprzez naszą sieć sprzedażową i kontakty naukowe, bardzo ścisłe relacje z amerykańskim środowiskiem akademickim. VIGO System jest angażowana w bardzo wielu projektach naukowych prowadzonych przez największe amerykańskie uczelnie, z MIT (Massachusets Institute of Technology), Caltech (California Institute of Technology) czy Princeton University na czele, uczestnicząc w rozwiązywaniu naukowych wyzwań na etapie koncepcyjnym i wnosząc nasz realny wkład często przełomowe projekty – mówi Adam Piotrowski.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2