reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 września 2017

Sonel: przychody w górę, a zyski z dół

W pierwszej części 2017 roku skonsolidowane przychody spółki wzrosły r/r o 5% do 41,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,3 mln zł, a zysk netto 1,4 mln zł. Rok wcześniej był to odpowiednio 5,97 mln zł i 5,9 mln zł.

Wpływ na niższą rentowność miały wysokie nakłady na rozwój oferty połączone z aktywnością handlową oraz rosnące koszty wynagrodzeń. Jednym z najistotniejszych czynników rozwoju Sonela jest utrzymanie odpowiedniego poziomu współpracy z Grupą Lincoln. W minionym półroczu był to kluczowy kontrahent, który odpowiadał za 15,9 mln zł sprzedaży (38% ogólnych przychodów). Rok wcześniej było to 13,9 mln zł (35%). - Wysoki poziom zleceń usługowych, realizowanych nawet bez znaczącej marży, powoduje pełniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i rozwój efektu skali produkcji. W 2017 roku zarząd spółki wciąż stawia na rozwój eksportu. Utrzymanie silnego rozwoju sprzedaży zagranicznej jest priorytetem od 2016 roku i pozostanie nim w latach kolejnych. Połączenie stabilnego rozwoju sprzedaży krajowej z utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży usług montażu oraz stały rozwój sprzedaży zagranicznej to kluczowe czynniki rozwoju firmy – czytamy w raporcie półrocznym. Po pierwszym półroczu z eksportu pochodziło 51% sprzedaży. Spółka stara się zaistnieć na rynku Stanów Zjednoczonych. Sonel chce tam sprzedawać głównie produkty do pomiaru jakości energii. - Intensywnie pracujemy nad wejściem na rynek Stanów Zjednoczonych. Dostosowanie naszych produktów do oczekiwań odbiorców amerykańskich i proces certyfikacji wymagają czasu. Oceniamy, że prace przygotowawcze powinny potrwać do końca tego roku. To duży rynek i docelowo powinien mieć istotny udział w strukturze naszego eksportu - mówił w sierpniu na łamach Akcjonariat.pl Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela. W tegorocznych planach inwestycyjnych założono wydatki na poziomie około 8 mln zł. Znaczną część tej sumy pochłoną nakłady na prace badawczo-rozwojowe nakierowane na wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz wydatki związane z wejściem na rynek amerykański. W minionym półroczu kontynuowane były prace nad 11 typami nowych wyrobów, a zakończono i wdrożono do sprzedaży 3 nowe produkty. Wdrożono też pierwsze produkty na rynek USA. W tym półroczu do sprzedaży trafi 6 nowych wyrobów. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2