reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© NCBJ Przemysł elektroniczny | 19 września 2017

NCBJ wesprze spółkę Kubara Lamina

Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Kubara Lamina SA zawarły umowę ramową o współpracy przy produkcji aparatury mikrofalowej na potrzeby amerykańskiego superlasera badawczego.

14 września 2017 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz spółka Kubara Lamina zawarły umowę przewidującą wykonywanie przez NCBJ usług badawczo-rozwojowych na rzecz partnera. Zlokalizowana w Piasecznie spółka Kubara Lamina jest m.in. producentem urządzeń i podzespołów techniki mikrofalowej wykorzystywanych na potrzeby lotnictwa i wojska. Współpracuje też z wieloma instytutami naukowymi wykonując m.in. elementy unikalne. W 2017 r. firma zdobyła kontrakt finansowany przez Departament Energii rządu USA na dostawy podzespołów do budowanego w laboratorium SLAC na Uniwersytecie Stanforda lasera na swobodnych elektronach Linac Coherent Light Source (LCLS-II).
NCBJ będzie wykonywało dla partnera badania, pomiary i oceny techniczne. Instytucje zamierzają współpracować m.in. przy realizacji kontraktu spółki Kubara Lamina na dostawę podzespołów do lasera na swobodnych elektronach LCLS budowanego na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Zamówienie jest bezpośrednim rezultatem wykonania podobnych urządzeń przez NCBJ i Kubara Lamina na potrzeby lasera European XFEL w Hamburgu.
Obie instytucje współpracowały przy budowie uruchomionego niedawno w Hamburgu (Niemcy) lasera European XFEL (X-ray Free Electron Laser). - Była to bardzo owocna współpraca i mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni – mówi dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. - Wielkie urządzenia badawcze takie jak XFEL zawsze niosą nowe wyzwania nie tylko dla naukowców i konstruktorów, ale także dla partnerów przemysłowych. Po prostu niemal na każdym kroku trzeba zrobić coś, czego nikt inny jeszcze nie robił. Jeśli się uda, to jest to wielka satysfakcja i mocna rekomendacja dla dalszych zamówień. - Jednym z naszych zadań wykonywanych na potrzeby XFEL-a było wyprodukowanie ponad stu absorberów modów wyższych rzędów pola elektromagnetycznego. Zadaniem absorberów jest pochłanianie niepożądanych częstotliwości, które zakłócają przyspieszanie cząstek w akceleratorze – wyjaśnia mgr Wojciech Grabowski z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek NCBJ. - Absorber przypomina wyglądem trójnik ze stalowych rur, ale najważniejsze są w nim detale umieszczone w środku. W całej Europie szukaliśmy podwykonawcy, który podejmie się bardzo trudnego procesu galwanicznego pokrycia niklem i miedzią elementów absorbera. Trudność polegała na tym, że nikiel jest ferromagnetykiem, a wykonane powłoki nie mogły wprowadzać żadnych magnetycznych zakłóceń do struktury. Zadanie utrudniał fakt, że powłokę należało nanieść na powierzchnię wewnętrzną o bardzo skomplikowanym kształcie. Kubara Lamina podjęła się tego zadania i problem rozwiązali znakomicie. - Współpraca przy dostawach dla XFEL i zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na zdobycie kontraktu na dostawy podobnych detali do lasera budowanego w SLAC-u – mówi Jerzy Kubara, prezes zarządu Kubara Lamina SA. - W rywalizacji o kontrakt pokonaliśmy renomowane firmy z USA i jesteśmy z tego bardzo dumni. Nie jest to nasz pierwszy kontrakt amerykański. Od wielu lat realizujemy zamówienia dla amerykańskiego przemysłu cywilnego (transport kolejowy) i wojskowego (lotnictwo). Dotyczą one podzespołów zasilania dużej mocy. Umowa pomiędzy NCBJ i Kubara Lamina ma charakter ramowy. - Chcielibyśmy by w ramach współpracy z NCBJ w Świerku były badane właściwości magnetyczne, elektryczne i absorpcyjne materiałów i gotowych detali, które wytwarzamy – objaśnia Mariusz Błażejewicz, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kubara Lamina SA. - Liczymy też na pomoc w badaniu składu chemicznego materiałów wykorzystywanych do produkcji komponentów absorberów oraz na konsultacje techniczne w zakresie technologii czyszczenia i sprawdzania elementów absorbera. Planujemy, aby nasze produkty, przed wysłaniem ich do odbiorcy amerykańskiego, przechodziły kontrolę wyjściową w laboratoriach NCBJ. Jerzy Kubara i Krzysztof Kurek w trakcie uroczystości inauguracji programu badawczego European XFEL w Hamburgu (1.09.2017) © Fot: Marek Pawłowski / NCBJ Od 60 lat KUBARA LAMINA S A. w Piasecznie (poprzednia nazwa Zakłady Elektronowe LAMINA S A.) produkuje wyroby mikrofalowe oraz półprzewodnikowe dużej mocy. W procesie produkcji półprzewodników stosuje technologie, takie jak: fotolitografia, dyfuzja, lutowanie, obróbka chemiczna, napylanie aluminium i złota na struktury oraz montaż gotowych produktów. W produkcji wyrobów próżniowych wykorzystuje zróżnicowane technologie, obejmujące m.in. obróbkę mechaniczną i galwaniczną, wytwarzanie wysokiej próżni, procesy łączenia metali z ceramiką i ze szkłem.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1