reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ngweikeong dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 września 2017

Nowa spółka w Grupie Kapitałowej LUG SA

LUG SA., producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych i Toka Burzyński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacniający potencjał grupy LUG w obszarze rozwoju nowych technologii oświetleniowych.

Dokument podpisano 9 września w Zielonej Górze. Następstwem porozumienia jest powstanie nowej spółki technologicznej BIOT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostką zależną wobec LUG, 51 proc. udziałów w nowej spółce obejmie LUG SA., a pozostałe 49 proc. Toka Burzyński Guzowski Sp. j. Spółka powstała aby uzupełnić portfolio usług Grupy Kapitałowej LUG. Głównym obszarem działalności nowego podmiotu będzie prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. Współpraca obu udziałowców pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału tj. know how posiadanego przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz kapitału i rynku do komercjalizacji przyszłych technologii zapewnionego przez LUG SA. Stanowisko prezesa zarządu BIOT Sp. z o.o. obejmie Kamil Burzyński z Toka Burzyński Guzowski Sp.j., natomiast wiceprezesem zarządu zostanie Wojciech Lewandowski, reprezentujący LUG SA. - Wspólne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG. Naszym celem jest zapewnienie światowej jakości rozwiązań w obszarze zarządzania światłem. Liczę, że działania spółki BIOT Sp. z o.o. skupione wokół poszukiwania synergi oświetlenia i najnowszych technologii pozwolą nam na pełne wykorzystanie potencjału obu partnerów tj. LUG i Toka – mówi Ryszard Wtorkowski prezes zarządu LUG SA.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2