reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 listopada 2009

Outsourcing w branży medycznej urośnie do 26.77 mld USD w roku 2014

Światowy rynek outsourcingu w branży medycznej w roku 2014 ma być warty 26.77 mld USD, rosnąc w latach 2009-2014 średnio o 13.9% rocznie.

Według raportu Service Outsourcing Opportunities in Medical Device Market (2009-2014), opracowanego przez MarketsandMarkets, rynek sprzętu medycznego w roku 2009 osiągnął wielkość 250 mld USD i rośnie 6%-8% rocznie. Jednocześnie, przemysł ten korzysta z outsourcingu od niemal 10 lat. Trend zwiększania outsourcingu jest źródłem poprawy marż, uzyskiwanych w tym sektorze; w ocenie analityków, zewnętrzne usługi pomogły producentom sprzętu medycznego zmniejszyć koszty opracowywania nowych produktów o 10% do 30%. Podobnie, również sektor EMS skorzystał na wejściu producentów sprzętu medycznego na rynek, między innymi ze względu na ich brak doświadczenia w sferze produkcyjnej. W przemyśle sprzętu medycznego największym segmentem są urządzenia ortopedyczne, natomiast największym tempem wzrostu charakteryzuje się segment sprzętu kardiologicznego. Rosnący stopień skomplikowania łańcucha dostaw oraz potrzeba efektywnego zarządzania klientami spowodowały również wzrost znaczenia zewnętrznych dostawców usług zarządzania cyklem życia produktu. Kolejną grupą beneficjentów są firmy oferujące projektowanie chipów, które w szczególności skorzystały na zwiększającym się popycie na urządzenia monitorowania pacjentów, cierpiących na schorzenia chroniczne, a także na urządzenia kardiologiczne i neurologiczne.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1