reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz szachowski dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 września 2017

PGZ podpisuje kolejne umowy

Wrześniowe targi MSPO zaowocowały ogłoszeniem wielu nowych kontraktów w sektorze zbrojeniowym. Oto najnowsze wiadomości z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

PGZ i ITWL komercjalizują systemy bezzałogowe AtraxM i NeoX 7 września, trzeciego dnia kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Polska Grupa Zbrojeniowa SA podpisała z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych umowy rozwijające współpracę pomiędzy stronami w zakresie Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych AtraxM i NeoX. W ramach dotychczasowej kooperacji zapoczątkowanej podpisanym w czerwcu ubiegłego roku listem intencyjnym PGZ SA wraz z ITWL dostarczyły do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych BSP AtraxM oraz NeoX. Przedmiotem podpisanych obecnie umów jest z kolei wykorzystanie możliwości produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, komercjalizacja opracowanych przez ITWL Systemów BSP i wspólne ich oferowanie potencjalnym odbiorcom takim Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna czy też Biuro Ochrony Rządu. PGZ tworzy centrum dostaw i serwisu sprzętu do naziemnej obsługi sprzętu powietrznego Sześć spółek wchodzących w skład PGZ utworzy centrum dostaw i serwisu sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych. - Podstawowym zadaniem ośrodka, który stanie się integralną częścią Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego (WCBKT), będzie kompleksowe zabezpieczenie działań Sił Zbrojnych RP w obszarze dostępności i sprawności urządzeń GSE dla wszystkich typów użytkowanych statków powietrznych. Koncepcja powołania Centrum powstała w wyniku wspólnej pracy Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP oraz Biura Platform Lotniczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej – czytamy w komunikacie PGZ. Sygnatariuszami umowy byli przedstawiciele Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PLZ-Kalisz”, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 oraz Wojskowych Zakładów Elektronicznych. Wojskowe Zakłady Elektroniczne ogłaszają współpracę z ELBIT Systems oraz Honeywell Wojskowe Zakłady Elektroniczne podpisały też umowę o współpracy z ELBIT Systems w zakresie systemów walki elektronicznej (EW) i wywiadu sygnałów elektronicznych (SIGINT) – Elisra Ltd oraz umowę z Honeywell dotyczącą produkcji elementów mechanicznych do Innertial Navigation Unit wykorzystywanych w systemach nawigacyjnych TALIN 3000/5000. WZE SA i Elbit Systems Elisra rozpoczynają współpracę w zakresie systemów Walki Elektronicznej (EW) i wywiadu sygnałów elektronicznych SIGINT (signals intelligence). Porozumienie dotyczy także rozpoznania radiotechnicznego (COMINT) oraz innych produktów zaprojektowanych z myślą o różnorodnych zastosowaniach w Siłach Zbrojnych RP lub u innych krajowych odbiorców. Podpisana umowa otwiera obu spółkom możliwość rozpoczęcia współpracy w zakresie: prac badawczych, projektowych, rozwojowych, konstrukcyjnych, produkcyjnych, integracyjnych, a także wsparcia oraz konserwacji systemów i produktów walki elektronicznej. Umowa pomiędzy WZE i Honeywell dotyczy z kolei produkcji elementów mechanicznych do INU (Inertial Navigation Unit) dla systemu nawigacyjnego nawigacji inercjalnej TALIN 3000/5000. W jego skład wchodzą czujnik ruchu pojazdu – VMS, pulpit kontrolno-sterujący –DCDU oraz żyroskopowy blok nawigacji inercyjnej – INU. Systemy inercjalnej nawigacji (INS) rodziny TALIN rozwijają się o nowe lub całkowicie zmodernizowane komponenty – przykładem nowych rozwiązań jest m.in. zaprezentowany podczas MSPO, opracowany całkowicie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych, komputer DCDU.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2