reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

WB – przychody w górę o 58%

Grupa WB Electronics, producent rozwiązań dla sektora obronnego, opublikowała skonsolidowany raport półroczny: Grupa zwiększa przychody i zmniejsza straty.

W trakcie I półrocza 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy WBE wyniosły 118,5 mln PLN wobec 75,2 mln PLN w okresie porównawczym, co stanowi wzrost o 43,3 mln PLN i odpowiada zmianie o 58% względem okresu porównawczego. Skonsolidowany wynik netto w okresie I półrocza 2017 r. ukształtował się na (-) 4,6 mln PLN względem straty netto w wysokości (-) 12,8 mln PLN w okresie I półrocza 2016 roku. Suma bilansowa Grupy WBE na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 506,4 mln PLN i uległa zwiększeniu o 78,4 mln PLN tj. o 18,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. WB w swoim raporcie półrocznym wymienia również priorytetowe zadania w zakresie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez spółki Grupy WB. Są to:
  • prace rozwojowe nad flagowym produktem WB – Pokładowym Systemem Łączności Wewnętrznej FONET,
  • prace rozwojowe nad systemami kierowania ogniem dla artylerii,
  • prace badawcze nad radiostacją osobistą żołnierza (wspólnie z RADMOR SA),
  • prace badawcze oraz rozwojowe nad systemami obserwacji opartymi na bezpilotowych środkach latających (wspólnie z FLYTRONIC Sp. z o.o.),
  • rozwój współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczym.
WB Electronics działa na rynku uzbrojenia od 1997 r. Firma prowadzi działalność na rynku integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów firma oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. Produkty WB koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną. W skład Grupy WB wchodzą także firmy: Flytronic, Radmor, Arex i MindMade. Źródło: © WB
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1