reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 września 2017

Projekt firmy AREX wybrany do dofinansowania

Należący do Grupy WB, Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX zrealizuje projekt z dofinansowaniem otrzymanym w ramach konkursu „szybka ścieżka”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w III etapie konkursu, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Do dofinansowania rekomendowano 5 projektów. Jednym z nich jest przedsięwzięcie „Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych” zgłoszone przez firmę AREX. Wartość całkowita projektu to ponad 19,5 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosi około 12,2 mln PLN. Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii przeznaczonych dla branży cywilnej i specjalnej. Firma jest członkiem WB Group, prywatnej grupy realizującej zadania z obronności państwa.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2