reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 września 2017

Udane półrocze Grupy Apator

W pierwszym półroczu 2017 skonsolidowane przychody toruńskiej grupy wzrosły o kolejne 9.6%.

Skonsolidowane przychody Grupy Apator w I półroczu 2017 wyniosły 460.7 mln zł, w porównaniu do 420.3 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach 2016. Za wzrost w szczególności odpowiada segment pomiarowy, w przypadku którego sprzedaż wzrosła o 15.9% (380.3 mln zł). Dwa pozostałe segmenty – automatyzacja pracy sieci oraz segment nazywany przez Apator ‘non-core’, w skład którego wchodzi głównie aparatura sterownicza – odnotowały spadek przychodów, odpowiednio o 9.2% oraz 13.4%. Spadły również przychody działalności zaniechanej, tj. sprzedaży aparatury górniczej. W omawianym okresie wzrósł udział eksportu w sprzedaży ogółem, 51.6% do 57.9%. Wzrosły także zyski toruńskiej firmy: zysk na sprzedaży wzrósł z 39.0 mln zł do 41.8 mln zł, EBIDTA z 55.4 mln zł do 59.5 mln zł. Podobnie, choć już w mniejszej skali, polepszył się wynik netto: z 28.4 mln zł rok wcześniej do 29.4 mln zł obecnie. ‘Ogółem w I półroczu 2017 r. grupa Apator uzyskała wzrost przychodów, dzięki dynamicznej sprzedaży zagranicznej. Uzyskano wzrosty zarówno poziomu zysku brutto ze sprzedaży, jak również rentowności, na którą wpływ miały: - wysoka dynamika przychodów w kluczowym segmencie pomiarowym, - uzyskanie efektu skali sprzedaży w liniach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu, - poprawa wyników operacyjnych w Apator Rector. O nieznacznym spadku marży zysku ze sprzedaży, pomimo wzrostu masy zysku zadecydowały: - wzrost kosztów sprzedaży w związku z obsługą zwiększonego eksportu, - zwiększone koszty ogólnego zarządu wynikające głównie ze wzrostu wynagrodzeń, z wymiany kadry menedżerskiej, potrzeby wzmocnienia grupowych funkcji wsparcia, usług doradczych oraz nakładów na rozwój wewnętrznych systemów IT’ czytamy w raporcie półrocznym Grupy Apator.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1