reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 września 2017

Medicalgorithmics nadal gwiazdą giełdy

To jest dopiero wzrost sprzedaży: skonsolidowane przychody Medicalgorithmics w rok skoczyły dwukrotnie!

Skonsolidowane przychody Medicalgorithmics w I półroczu 2017 wyniosły 102.5 mln zł, w porównaniu do 52.8 mln w analogicznym okresie roku 2016. To nie tylko organiczny wzrost, ale także efekt udanych inwestycji kapitałowych: ‘Kluczowe znaczenie dla wyników osiągniętych w I półroczu 2017 roku miało […] przejęcie klientów AMI. Analizując wyniki Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, należy też pamiętać, że rok 2017 jest pierwszym rokiem pełnej konsolidacji wyników spółki zależnej Medi-Lynx. W związku z tym, że przejęcie udziałów w Medi-Lynx miało miejsce dnia 30 marca 2016 roku, dane porównawcze za I półrocze 2016 roku obejmują wyniki spółki zależnej wyłącznie za II kwartał 2016 roku’ czytamy w raporcie półrocznym spółki. Jeszcze lepiej jest jeśli chodzi o wyniki: zysk na sprzedaży skoczył z poziomu 4.8 mln zł do 17.6 mln zł. Warto przy tym zauważyć, iż znacznie zwiększyła się kwota amortyzacji, tak więc EBIDTA wzrosła w tempie naprawdę imponującym: z 7.4 mln zł do 24.4 mln zł. Podobnie, zysk netto w pierwszym półroczu ukształtował się na poziomie 13.0 mln zł w stosunku do 6.4 mln zł. Grupa prowadzi szereg prac rozwojowych w zakresie udoskonalania obecnych produktów i usług oraz prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami. Obecnie kluczowe dla Grupy nowe projekty rozwojowe to: • PocketECG CRS - urządzenie i system do rehabilitacji kardiologicznej; • PocketECG 12Ch - urządzenie i system do zdalnego, natychmiastowego opisu EKG (12-kanałowe EKG).
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2