reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 28 sierpnia 2017

Apator podpisał umowę z Tauron Dystrybucja

Apator poinformował, że 24 sierpnia podpisał umowę z firmą Tauron Dystrybucja na dostawy liczników energii elektrycznej.

Przedmiotem umowy jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 18,1 mln zł w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,4 mln zł. W związku z powyższym, łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 23,5 mln zł. Warunki umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, przy czym całkowita odpowiedzialność Apator SA z ich tytułu ograniczona jest do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto. Zamawiający może jednak dochodzić od Apator SA odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Zawarcie umowy poprzedzone było postępowaniem odwoławczym, w wyniku którego utrzymano w mocy wybór oferty Apator SA jako najkorzystniejszej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1