reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 sierpnia 2017

Relpol opublikował wyniki finansowe

Grupa kapitałowa uzyskała rekordowe w historii wyniki sprzedaży półrocznej, ale niższy był zysk netto. Największy udział miała w tym spółka Relpol SA – czytamy w raporcie finansowym.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku Grupa Relpol osiągnęła przychody w wysokości 62 750 tys. PLN, czyli o 2,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki poziom przychodów nie przełożył się na wzrost zysków. - Wyniki osiągnięte przez grupę kapitałową w I półroczu 2016 roku były bardzo dobre, więc baza ustalona dla wyników roku 2017 jest wysoka – wyjaśnia spółka w raporcie. - Marże i zysk netto okazały się niższe niż w I półroczu 2016 r. Złożyło się na to kilka czynników, a w szczególności wzrost kosztów produkcji spowodowany wzrostem kosztów pracy, wzrost cen zakupów spowodowany wzrostem cen surowców i materiałów, niższe kursy walut oraz słabsze niż w I półroczu 2016 r. wyniki spółek zależnych – czytamy dalej. Zarząd ocenia sytuację spółki jako dobrą i podkreśla, że aktualnie poziom składanych zamówień jest stabilny, z tendencją rosnącą, szczególnie wśród nowo pozyskanych klientów. - Poziom sprzedaży na rynki europejskie jest bardzo wysoki. Dynamicznie rośnie sprzedaż do Azji. Niższa sprzedaż na rynku krajowym wynika ze zmiany asortymentu sprzedaży oraz obserwowanego spowolnienia w branży elektrotechnicznej i energetycznej w zakresie inwestycji, gdzie wykorzystywane są wyroby spółki – pisze Relpol w raporcie. Niższe niż oczekiwane były przychody spółki w Rosji. Relpol poinformował także o ważniejszych projektach badawczo-rozwojowych, które realizował w pierwszej połowie bieżącego roku. Oto struktura nakładów na prace B+R: © Relpol
reklama
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2