reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 sierpnia 2017

Aplisens podtrzymuje strategiczny plan wzrostu sprzedaży

Skonsolidowane przychody Grupy APLISENS w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 44,7 mln zł (-3% r/r), zysk operacyjny 7,6 mln zł (-14% r/r), a wynik netto 6,3 mln zł (-22% r/r).

Największy wpływ na wyniki Grupy w I połowie 2017 roku miała sprzedaż na rynku zagranicznym, która osiągnęła poziom 30 mln zł (+4% r/r). Słabiej zaprezentował się przychód z rynku krajowego, który wyniósł 14,7 mln zł(-14% r/r).
Aplisens podtrzymuje średnioroczny plan realizacji sprzedaży na ten rok zawarty w strategii 2017-2019 dot. m.in.: rynku krajowego (-6%), WNP (+3%), UE (+13%) i rynków pozostałych (20%). Firma w I połowie 2017 roku przeznaczyła na inwestycje 4,6 mln zł, a do końca br. wyda dodatkowe 6 mln zł.
- Spadek wyników na rynku krajowym był spowodowany głównie brakiem dopływu funduszy unijnych i opóźnieniami w uruchamianiu unijnych programów operacyjnych, co wpłynęło negatywnie na liczbę inwestycji w Polsce i przełożyło się na przychody Grupy. W naszej ocenie będzie to miało istotny wpływ także na wyniki w II półroczu. Optymistycznie spoglądamy w kierunku WNP i Unii Europejskiej. Liczymy, że do końca roku uda nam się osiągnąć wzrost sprzedaży na tych rynkach zakładany w strategii 2017-2019 – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens SA. I półrocze 2017 roku było dla producenta aparatury kontrolno-pomiarowej okresem wzmożonych wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości 4,6 mln zł. Objęły one m.in.: rozbudowę siedziby w Warszawie, badania i rozwój produktów oraz utworzenie nowej spółki na terenie Kazachstanu. - Modernizacja zakładów stanowi istotny element przyjętej przez nas strategii na lata 2017-2019. Umożliwia nam nie tylko zwiększenie efektywności produkcji, ale też poszerzenie oferty o nowe produkty. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie wpłynie to istotnie na wzrost przychodów i umocni pozycję Grupy jako lidera na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej – komentuje Adam Żurawski. Przyjęta w marcu strategia na lata 2017-2019 zakłada przeznaczenie na proces rozwojowy 43,5 mln zł. Do końca roku wydatki inwestycyjne sięgną 10,6 mln zł. Wszystkie inwestycje finansowane są ze środków własnych. 14 lipca 2017 roku Aplisens wypłacił dywidendę w wysokości 3 873 549 zł, to jest 0,30 zł na jedną akcję. --- Aplisens produkuje szeroką gamę i urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Laboratorium ciśnień posiadające akredytację PCA świadczy usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień własnej produkcji oraz innych producentów.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 23 2020 16:22 V15.4.2-2