reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 sierpnia 2017

VIGO System dokapitalizował inkubator

Zgromadzenie Wspólników VIGO WE INNOVATION zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie 9.956 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Połowę udziałów (po wartości nominalnej) objął Vigo System, a drugą część Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. Środki pozyskane przez inkubator zostaną przeznaczone na inwestycje. Działalność VIGO WE INNOVATION polega na inwestowaniu w projekty m. in. z branż nowych technologii, innowacji, fotoniki, optyki, automatyki czy robotyki. – Interesują nas rozwiązania, które są już wstępnie zweryfikowane i mają działający prototyp. W pojedynczy projekt zamierzamy inwestować kwoty w przedziale 0,5 – 5,0 mln zł. Zakładamy, iż finansowanie naszych przedsięwzięć odbywać się będzie wieloetapowo, najlepiej rozwijające się projekty będą miały dostęp do środków na finansowanie kolejnych etapów rozwoju – mówił w lutym Wojciech Smoliński, partner zarządzający VIGO WE INNOVATION. Vigo System w umowie inwestycyjnej z lutego zobowiązał się do udzielania inkubatorowi wsparcia finansowego m. in. w drodze obejmowana nowo utworzonych udziałów. Zgodnie z przyjętym budżetem VIGO WE INNOVATION na rok 2017, giełdowa spółka oraz fundusz zobowiązali się do dofinansowania w równych częściach działalności inkubatora do kwoty nie wyższej niż 2,74 mln zł każdy. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2