reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 lipca 2017

WB Electronics poszuka inwestora

Zarząd spółki poinformował, iż rozpoczęto rozmowy dotyczące pozyskania inwestora finansowego.

WB Electronics S.A. poinformował, iż akcjonariusze Spółki rozpoczęli rozmowy z potencjalnym inwestorem finansowym, które dotyczą możliwości przystąpienia tego podmiotu do Spółki. Potencjalne zmiany w akcjonariacie byłyby zgodne z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy w szczególności z uwagi na możliwość pozyskania od potencjalnego inwestora dodatkowych środków na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej WB Electronics. Jednocześnie, WB Electronics przystąpił też do przeglądu możliwości finansowania długiem. Spółka rozpoczęła analizę struktury posiadanych oraz dostępnych produktów bankowych w zakresie możliwości zwiększenia finansowania gwarancyjnego, kredytów (inwestycyjnego i obrotowego), jak również ewentualnego przeprowadzenia emisji obligacji celem wykonania zobowiązań wynikających z aktualnie wyemitowanych obligacji Spółki wymagalnych w 2017 roku przy równoczesnym rozważaniu możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej WB Electronics.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1