reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bumar Przemysł elektroniczny | 25 lipca 2017

PGZ podpisała porozumienia o współpracy z Israel Aerospace Industries oraz ELTA Systems

20 lipca 2017 PGZ S.A. oraz Israel Aerospace Industries Ltd. i ELTA Systems Ltd. podpisały porozumienie o współpracy, dotyczące m. in. systemów bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej, walki elektronicznej oraz tankowców powietrznych platform powietrznych.

Podpisanie porozumienia o współpracy stanowi kolejny krok w budowaniu partnerskich relacji biznesowych pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. oraz Israel Aerospace Industries Ltd. i ELTA Systems Ltd. Również 20 lipca 2017 nastąpiło podpisanie odrębnej umowy o współpracy pomiędzy PGZ S.A. i ELTA Systems. W podpisanych dokumentach strony wyraziły wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie promocji, marketingu oraz sprzedaży, a także produkcji na licencji i wspólnego opracowywania przyszłych produktów dla różnych programów modernizacyjnych realizowanych w Polsce. PGZ S.A., IAI oraz ELTA Systems postanowiły również, że podejmą wspólne działania ukierunkowane na rozpoczęcie eksportu wspólnie opracowanych produktów. – Porozumienie o współpracy, które właśnie zostało podpisane, otwiera przed Polską Grupą Zbrojeniową perspektywę pozyskania nowych kompetencji przemysłowych i wykorzystania ich nie tylko na rzecz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ale także w innych projektach biznesowych, budujących bezpieczeństwo państw sojuszniczych. Możliwości kooperacji pomiędzy PGZ i IAI są bardzo szerokie, obejmują również głęboki transfer innowacyjnych technologii lotniczych do spółek z Grupy PGZ. Z kolei prognozy biznesowe dotyczące potencjalnej realizacji wspólnych projektów są powodem do optymizmu – powiedział Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Na mocy podpisanych porozumień Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz strona izraelska dokonają także przeglądu programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, w których mogą zostać wykorzystane rozwiązania technologiczne i produkty oferowane przez Isreael Aerspace Industries Ltd. oraz ELTA Systems Ltd.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1