reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 lipca 2017

Braster nie dostanie tyle, ile planował

Braster zdecydował o ustaleniu ceny emisyjnej akcji poniżej aktualnego kursu – w efekcie pozyska mniej środków na międzynarodową ekspansję, a akcje spółki zanurkowały.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 13,5 zł, znacznie niżej niż aktualny kurs, czyli 15,8 zł. W efekcie, akcje spółki potaniały o 13,5%, do 13,66 zł. W aktualnej ofercie nowych akcji Braster oferuje łącznie 3 mln akcji, tak więc jej wartość wyniesie 40,5 mln zł, natomiast pierwotnie spółka chciała pozyskać 60-70 mln zł. Środki pozyskane w opisywanej ofercie publicznej są przeznaczone na globalną ekspansję systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny. ‘Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą nieco niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie ulegnie zmianie. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza że niektóre z nich możemy ewentualnie przesunąć w czasie’ powiedział Marcin Halicki, prezes Brastera.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1