reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevepb PIXABAY Przemysł elektroniczny | 13 lipca 2017

Miliony na projekty elektroniczne w Wielkopolsce

Wśród beneficjentów, którzy skorzystają z unijnego programu ‘Wzmocnienia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski’ są między innymi Fibaro oraz Skalmex.

Fibar Group SA zrealizuje projekt ‘Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Fibar Group SA wraz z realizacją projektu badawczo – rozwojowego’. Łącznie na realizację projektu przeznaczy 24.1 mln zł, w tym dotacja wyniesie 4.0 mln zł. Skalmex otrzymał 0.9 mln zł na realizację wartego 1.5 mln zł projektu ‘Podniesienie potencjału innowacyjnego firmy Skalmex’. Kadex Inżynieria Sp. z o.o. opracuje zintegrowany system teledetekcyjnego monitoringu środowiska dla obszarów leśnych, rolniczych i terenów związanych z zasobami wodnymi. Na projekt przeznaczy 3.1 mln zł, dotacja wyniesie 1.5 mln zł. Screendeed przeprowadzi prace badawcze nad innowacyjną technologią gromadzenia, standaryzacji i udostępniania cyfrowych danych Digital Real-World Data pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych. Kwota projektu to 2.5 mln zł, dofinansowanie wyniesie 1.9 mln zł. Neptis SA (twórca popularnego systemu Yanosik) ze wsparciem 2.1 mln zł dotacji opracuje ‘PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym’. Wartość całego projektu to 4.6 mln zł. Complex-System zrealizuje warty 4.7 mln zł projekt ‘Stworzenie nowych oraz znaczące ulepszenie istniejących technologii systemów antykradzieżowych o cechach systemów EAS oraz RFID’. Dotacja na ten cel wyniesie 2.4 mln zł. Novaster, producent elektronicznych systemów dedykowanych dla stacji paliw, opracuje prototyp terminala do samoobsługowej sprzedaży paliw i gazu. Na warty 1.0 mln projekt otrzyma 0.4 mln zł dofinansowania.

Robotyka

Aret zrealizuje projekt z zakresu robotyki o nazwie ‘Opracowanie pierwszego na świecie systemu modułowych stanowisk zrobotyzowanych dedykowanego do procesów przemysłowych’. Jego całkowita wartość to 2.1 mln zł, dofinansowanie wyniesie 1.1. mln zł. Podobnie, projekt z zakresu robotyki zrealizuje firma Implacore, która chce opracować zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego do wydawania oraz magazynowania leków. Wartość tego projektu to 2.6 mln zł, w tym dotacja 1.3 mln zł. Kolejnym beneficjentem jest firma FPH Blue Konrad Bendykowski, która podejmie prace nad opracowaniem robota medycznego. Wartość tego projektu to 0.5 mln zł, dotacja wyniesie 0.3 mln zł.

Recykling

Elektrorecykling Sp. z o.o. przeprowadzi prace badawcze w zakresie opracowania receptur i technologii łączenia niezagospodarowanych polimerów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego. Projekt jest warty 5.0 mln zł i otrzyma wsparcie w postaci 2.5 mln zł dotacji.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1