reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz szachowski dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 lipca 2017

Apator podpisał umowę z Tauronem

W nawiązaniu do raportu dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja, zarząd Apatora poinformował o podpisaniu umowy z zamawiającym.

Umowa została podpisana 7 lipca 2017 r. a jej przedmiotem jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł. W związku z powyższym łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 24,8 mln zł. Warunki umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, przy czym całkowita odpowiedzialność Apator SA z ich tytułu ograniczona jest do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto. Zamawiający może jednak dochodzić od Apator SA odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1