reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© handmadepictures dreamstime.com Rynki | 11 lipca 2017

NCAB o bran偶y obwodów drukowanych w Azji

W produkcji PCB dominowa艂y Chiny, ale obecnie wida膰 rozw贸j tej bran偶y tak偶e w innych regionach 鈥 NCAB pisze o tendencjach rozwojowych w sektorze PCB.
Azja Wschodnia niemal ca艂kowicie dominuje 艣wiatow膮 bran偶臋 obwod贸w drukowanych. Wed艂ug danych z Prismark, Europa i Stany Zjednoczone 艂膮cznie odpowiadaj膮 tylko za 8,5% produkcji 艣wiatowej w 2016 r. Cztery najwi臋ksze kraje 鈥 Chiny (w艂膮cznie z Hongkongiem), Tajwan, Korea Po艂udniowa i Japonia maj膮 udzia艂 w produkcji wynosz膮cy 84%. W艣r贸d nich najwi臋ksze s膮 Chiny, przypada na nie ok. 50% 艣wiatowej produkcji obwod贸w drukowanych. Jednocze艣nie widzimy kontynuacj臋 rozwoju bran偶y w Azji Po艂udniowo-Wschodniej. Nap臋dzaj膮 go g艂贸wnie inwestycje zagraniczne, np. rozpocz臋cie produkcji w Tajlandii czy Malezji. 艁膮cznie kraje Azji Po艂udniowo-Wschodniej odpowiadaj膮 za 6% 艣wiatowej produkcji. Widzimy r贸wnie偶 wzrost produkcji obwod贸w drukowanych w Indiach. Jack Kei, dyrektor generalny Grupy NCAB Chiny oraz Chris Nuttall, dyrektor operacyjny Grupy NCAB rozwa偶aj膮 stan produkcji obwod贸w drukowanych w r贸偶nych krajach i regionach Azji, atuty i wyzwania ka偶dego regionu, a tak偶e perspektywy bran偶y.

Zaawansowane obwody drukowane na Dalekim Wschodzie

Je艣li przyjrzymy si臋, jak regiony r贸偶ni膮 si臋 pod wzgl臋dem technologii lub rodzaj贸w produkowanych obwod贸w, przekonamy si臋, 偶e bardziej zaawansowane obwody drukowane mo偶na znale藕膰 w Japonii, na Tajwanie i do pewnego stopnia w Korei Po艂udniowej. To w tej dziedzinie bran偶a obwod贸w drukowanych w tych krajach ma najwi臋ksz膮 przysz艂o艣膰. 鈥 Przez ostatnie 20 lat Chiny odnios艂y wielki sukces w stworzeniu bran偶y, kt贸ra spe艂nia oczekiwania zachodnich klient贸w. Jednocze艣nie brak im nieco wiedzy i do艣wiadczenia wymaganych dla bardziej z艂o偶onych produkt贸w. Je艣li chodzi o najbardziej zaawansowane produkty, s膮dz臋, 偶e Tajwan, Korea Po艂udniowa i Japonia b臋d膮 dalej konkurowa膰 w tej dziedzinie poprzez inwestycje w badania i rozw贸j 鈥 m贸wi Chris Nuttal. Jack Kei wskazuje, 偶e w Chinach producenci wytwarzaj膮 obwody drukowane do najr贸偶niejszych produkt贸w, i m贸wi dalej: 鈥 Tutaj znajdujemy najszersz膮 ofert臋 obwod贸w drukowanych, od najprostszych do najbardziej zaawansowanych. Bran偶a obwod贸w drukowanych w Chinach ci膮gle intensywnie si臋 rozwija, zar贸wno pod wzgl臋dem wydajno艣ci, jak i jako艣ci. Budzi ona du偶e nadzieje na przysz艂o艣膰 鈥 m贸wi Kei. Jednocze艣nie bran偶a ma si臋 ca艂kiem dobrze w innych krajach Azji Wschodniej. Prognoza dla Tajwanu na 2017 r. przewiduje wzrost o 2,7%, a inne, dotycz膮ce Korei Po艂udniowej, okre艣laj膮 szacowany wzrost na 2,8%. To niespe艂na jeden procent mniej ni偶 prognoza dla Chin, kt贸ra wynosi 3,6%. Oczekuje si臋, 偶e trend ten utrzyma si臋 r贸wnie偶 w nadchodz膮cych latach. 鈥 W Chinach mo偶na istotnie skorzysta膰 z ekonomii skali, wi臋c kraj ten z pewno艣ci膮 pozostanie gigantem w bran偶y obwod贸w drukowanych jeszcze przez wiele lat. Jest jednak miejsce na rozw贸j na Tajwanie, w Japonii i w Korei Po艂udniowej. Chocia偶 dotyczy to w臋偶szego segmentu bran偶y, zaanga偶owanie w wysoce z艂o偶one produkty oraz produkcj臋 z kr贸tkim terminem realizacji jest kluczowe 鈥 m贸wi Chris Nuttall.

Chiny nie s膮 jednorodne

Oczywi艣cie chi艅ski sektor obwod贸w drukowanych r贸wnie偶 koncentruje si臋 na rozwoju bardziej zaawansowanych technologii. Dziesi臋膰 lat temu Chiny by艂y alternatywnym miejscem produkcji o niskich kosztach i niskim poziomie technologii. Obecnie produkuj膮 r贸wnie偶 bardziej z艂o偶one obwody. Chris Nuttall wskazuje, 偶e inwestycje w Chinach id膮 w podobnym kierunku i szybko zmierzaj膮 do punktu, w kt贸rym kraj ten do艣cignie najnowsze technologie. Ponadto Chiny s膮 do艣膰 niejednorodne. Oko艂o 60% produkcji obwod贸w drukowanych w kraju ma miejsce w po艂udniowych Chinach, z o艣rodkiem w Shenzhen, 30% we wschodnich Chinach, w pobli偶u Szanghaju i 10% w g艂臋bi kraju, w takich prowincjach, jak Jiangxi, Seczuan, Hunan i Hubei. 鈥 Inwestycje w bardziej zaawansowane technologie maj膮 miejsce najpierw i przede wszystkim w Chinach po艂udniowych i wschodnich. W Chinach centralnych nacisk k艂adzie si臋 na zwi臋kszenie wydajno艣ci produkcji. Pozwala to obni偶y膰 koszty produkcji dzi臋ki ni偶szym kosztom robocizny, energii, wody i ni偶szym podatkom. Og贸lny koszt jest ok. 20% ni偶szy ni偶 w Shenzhen. Z drugiej strony brak tam wykwalifikowanej kadry, wi臋c producenci w tym regionie produkuj膮 g艂贸wnie obwody drukowane ni偶szej klasy 鈥 m贸wi Jack Kei.

Chiny centralne w konkurencji z 鈥瀗owymi krajami

Podczas gdy przemys艂 w prowincjach nadmorskich Chin d膮偶y do rozwoju produkcji coraz bardziej zaawansowanych produkt贸w, przy zachowaniu wyj膮tkowej r贸偶norodno艣ci oferty, prowincje centralne z kolei konkuruj膮 na tym samym obszarze, co rozwijaj膮ce si臋 kraje Azji Po艂udniowo-Wschodniej i Indii. W Azji Po艂udniowo-Wschodniej jest oko艂o 50 fabryk produkuj膮cych obwody drukowane, g艂贸wnie mniej zaawansowane, ta艅sze produkty. Jednak stworzenie ca艂ej bran偶y od zera zajmuje du偶o czasu. Trudno znale藕膰 personel z odpowiednimi umiej臋tno艣ciami, 艂a艅cuchy dostaw nie dzia艂aj膮 tak dobrze, jak w Chinach, miejscowe zak艂ady serwisowania urz膮dze艅 pozostawiaj膮 wiele do 偶yczenia, i tak dalej. 鈥 W Chinach osi膮gni臋cie obecnego stanu przemys艂u zaj臋艂o 15-20 lat. Dlatego mimo 偶e kraje Azji Po艂udniowo-Wschodniej i Indie mog膮 konkurowa膰 ni偶szymi kosztami i mniej wymagaj膮cymi normami ekologicznymi, troch臋 potrwa, zanim b臋d膮 mog艂y na powa偶nie konkurowa膰 z Chinami 鈥 m贸wi Jack Kei. Aby Indie sta艂y si臋 wa偶nym graczem na rynku 艣wiatowym, potrzebuj膮 najpierw odpowiednich inwestycji w materia艂y, urz膮dzenia i technologie, jak r贸wnie偶 usprawnienia dostaw energii elektrycznej i wody. 鈥 Przypuszczam, 偶e w ci膮gu pi臋ciu, dziesi臋ciu lat Chiny centralne b臋d膮 przyci膮ga膰 wi臋cej inwestycji zwi膮zanych z mniej zaawansowanymi obwodami drukowanymi, ni偶 Azja Po艂udniowo-Wschodnia i inne regiony. Chiny centralne zapewniaj膮 znacz膮cy potencja艂, a wsparcie sektora publicznego jest znacz膮ce. Inwestorzy z po艂udniowych Chin, Tajwanu i Japonii ju偶 inwestuj膮 tutaj znacz膮ce 艣rodki. S膮dz臋, 偶e Azja Po艂udniowo-Wschodnia w ko艅cu rozwinie si臋 w znacz膮cy o艣rodek, ale nie stanie si臋 tak a偶 do nast臋pnej fazy, gdy Chiny osi膮gn膮 by膰 mo偶e 60% produkcji 艣wiatowej i trudno b臋dzie dalej rozwija膰 tutaj bran偶臋 鈥 przewiduje Jack Kei. W przewidywalnej przysz艂o艣ci Chiny zapewne utrzymaj膮 swoj膮 konkurencyjno艣膰, zw艂aszcza w przypadku nisko- i 艣redniozaawansowanych technologii. 鈥 Bior膮c pod uwag臋 艂膮czne koszty, atutami Chin s膮 sprawdzone 艂a艅cuchy dostaw, r贸wnie偶 w przypadku urz膮dze艅 przemys艂owych i r贸偶norodnych materia艂贸w do produkcji obwod贸w drukowanych. Mo偶na tam znale藕膰 wykwalifikowane kadry, zar贸wno je艣li chodzi o zarz膮dzanie, jak i personel produkcyjny. Wydajno艣膰 wzros艂a, podobnie jak i jako艣膰, stosowane s膮 coraz bardziej zaawansowane technologie. Co wi臋cej, wida膰 zar贸wno krajowych, jak zagranicznych przedsi臋biorc贸w robi膮cych inwestycje na przysz艂o艣膰 鈥 m贸wi Jack Kei. W przypadku wysoko zaawansowanych obwod贸w oraz produkcji z kr贸tkim czasem realizacji NCAB ju偶 rozwa偶a dost臋pne mo偶liwo艣ci w takich krajach, jak Tajwan i Korea Po艂udniowa. Je艣li oka偶e si臋, 偶e ich zak艂ady mog膮 zapewni膰 klientom NCAB produkty, kt贸re przekraczaj膮 mo偶liwo艣ci producent贸w w Chinach, by膰 mo偶e NCAB rozwinie produkcj臋 r贸wnie偶 na tych rynkach. 鈥 Jednak w segmencie HMLV (du偶e zr贸偶nicowanie, ma艂y obr贸t), gdzie jeste艣my szczeg贸lnie znacz膮cym graczem, do艣wiadczenie wskazuje, 偶e przeniesienie produkcji do zak艂ad贸w w Korei Po艂udniowej i Japonii nie jest proste. Tamtejsze zak艂ady s膮 tradycyjnie bardzo skoncentrowane na obs艂udze rynk贸w krajowych i trudno im dostosowa膰 si臋 do bardziej umi臋dzynarodowionego 艂a艅cucha dostaw, je艣li chodzi o wyb贸r materia艂贸w, urz膮dzenia itp. W przysz艂o艣ci mo偶e si臋 to jednak zmieni膰 鈥 m贸wi Jack Kei. 鈥 Og贸lne wnioski s膮 takie, 偶e Chiny w przewidywalnej przysz艂o艣ci pozostan膮 najwa偶niejszym graczem w dziedzinie produkcji obwod贸w drukowanych. Nie przeszkodzi to jednak innym regionom rozwija膰 si臋 we w艂asnych niszach. Je艣li chodzi o nas, o NCAB, pozostajemy otwarci na mo偶liwo艣ci. Dla nas liczy si臋 mo偶liwo艣膰 dostarczania produkt贸w zgodnie z warto艣ciami naszej Grupy. Na chwil臋 obecn膮 realizujemy te cele, pozostawiaj膮c zdecydowan膮 wi臋kszo艣膰 naszej produkcji w Chinach. Jednak 偶e nie jest to cel sam w sobie. Je艣li zak艂ady w innych krajach wyka偶膮, 偶e mog膮 zapewni膰 naszym klientom warto艣膰 dodatkow膮, znajdziemy si臋 tam 鈥 podsumowuje Chris Nuttall. 殴r贸d艂o: NCAB
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 21 2019 14:28 V12.2.5-2