reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz kula dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 lipca 2017

Apator z najlepszą ofertą dla PSG

Oferta spółki Apator Metrix została wybrana jako najkorzystniejsza w 6 zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wartość oferty wynosi 17,7 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych. Źródło: Apator
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2