reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2017

PZ Cormay rejestruje analizator biochemiczny

Spółka wykonała kolejny krok przybliżający analizator Equisse do komercjalizacji. Właśnie zgłosiła urządzenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce.

Po 14 dniach od zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń urzędu) spółka będzie mogła wprowadzić analizator do obrotu na rynku polskim i europejskim. Jednocześnie może rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. Według wcześniejszych informacji komercjalizacja urządzenia ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r. Jednocześnie spółka podtrzymuje, że projekt Equisse ma znaczenie strategiczne dla PZ Cormay, a komercjalizacja może mieć istotny wpływ na wyniki. W I kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody Cormaya przekroczyły 20 mln zł, z czego 80% pochodziło z eksportu. Głównymi odbiorcami oprócz Polski (19,80% w ogólnych przychodach) byli: Rosja (11,70%), Chiny (11,20%) i Białoruś (5,90%). Wśród znaczących rynków są jeszcze: Arabia Saudyjska, Bangladesz, Filipiny, Iran, Panama i Szwajcaria. - Wierzymy, że aktywna polityka sprzedażowa zaowocuje nie tylko wyższą sprzedażą produktów z obecnej oferty grupy, ale również, dzięki wzmocnieniu naszych marek i sieci dystrybucji, umożliwi efektywną komercjalizację nowych produktów - analizatorów Hermes Senior i Equisse – czytamy w ostatnim raporcie kwartalnym Cormay. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 28 2022 15:59 V20.1.15-1