reklama
reklama
reklama
reklama
© K.Krzempek Politechnika Gdańska Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2017

Powstanie laboratorium Energi i Politechniki Gdańskiej

W laboratorium Politechniki Gdańskiej – LINTE^2 niebawem rozpocznie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. Jednostka znajduje się w strukturach grupy Energa.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017–2020 z perspektywą 2025+. Lokalizacja CBRF nie jest przypadkowa, bowiem LINTE^2 jest najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w kraju. Zostało ono uruchomione w 2015 r. przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG. – Trudno przecenić możliwości, jakie daje to laboratorium. W misji laboratorium LINTE^2 wpisana jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Mam nadzieję, że powstające na PG centrum będzie wzorcowym przykładem współpracy pomiędzy ośrodkiem naukowym, a jednostką z otoczenia gospodarczego – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.
– Centrum badawczo-rozwojowe, które powstaje na PG będzie pracować z tutejszymi studentami, w tutejszych pomieszczeniach. Grupa Energa będzie przeznaczać na badania i rozwój około 40 milionów złotych rocznie (…) Musimy wykorzystać to wspaniałe miejsce, które powstało na PG, po to by rozwijać innowacje i unowocześniać firmę – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu Energa SA.
Działania badawczo-rozwojowe prowadzone w CBRF mają dotyczyć m.in.: inteligentnych sieci, magazynowania energii i stabilizacji sieci, usług systemowych dla operatorów sieciowych, zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii oraz rozwoju systemów diagnostycznych. CBRF ma ponadto inicjować projekty w obszarze B+R+I i pozyskiwać pieniądze na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. Centrum będzie działać w modelu otwartych innowacji wykorzystując potencjał partnerstw z podmiotami zewnętrznymi: start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi, etc. CBRF ma być więc miejscem współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi a przemysłem. Prezes Energi Daniel Obajtek przekonuje, że współpraca w ramach CBRF przyniesienie nie tylko innowacyjne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, ale także niezwykle ważny dla rozwoju grupy kapitał ludzki w postaci uzdolnionych studentów i doktorantów – potencjalnych przyszłych pracowników Energi. Dziekan WEiA prof. Janusz Nieznański podkreśla, że centrum Faradaya jest zalążkiem do poszerzenia współpracy z Grupą Energa. Dodaje też, że warto pomyśleć o pozyskiwaniu środków na wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w ramach projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Janusz Nieznański dodaje, że w CBRF mogłyby być prowadzone także prace poświęcone opracowaniu optymalnych algorytmów sterowania zasobnikami energii w sieci elektroenergetycznej czy planowaniu sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem zasobników energii i elektromobilności – w szczególności w kontekście możliwej elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Fot: © K. Krzempek, Politechnika Gdańska
reklama
reklama
January 28 2022 15:59 V20.1.15-1