reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator z najkorzystniejszą ofertą dla Tauronu

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez Tauron Dystrybucja SA.

Wartość oferty wynosi 18,1 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w 2018 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,4 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 23,5 mln zł. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych. Apator poinformował też, że zakończyła się procedura odwoławcza do poprzedniego przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja SA, w wyniku której wybór oferty Apator SA jako najkorzystniejszej został utrzymany w mocy. O ostatecznym zawarciu umowy zarząd poinformuje osobnym raportem bieżącym.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 01 2024 09:18 V22.3.47-1