reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Norautron Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2009

Zmniejsza się znaczenie kosztów robocizny w całkowitym koszcie produktu

Według analityków Lincoln International, medycyna jest rynkiem oferującym najlepsze perspektywy wzrostu do roku 2013; według najnowszej prognozy, segment ten będzie wzrastała w tempie średnio 10.9% rocznie.

Zaraz za medycyną, uplasował się segment urządzeń komputerowych, który do roku 2013 ma charakteryzować się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 9.5%. Dalsze segmenty to zdaniem Lincoln International elektronika konsumencka (średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 7.9%) oraz komunikacja (7.0%). ‘Od 2008 do 2013 roku, średnioroczne stopy zwrotu dla segmentów przemysłowego, motoryzacyjnego oraz militarnego mają wynosić odpowiednio 6.5%, 6.2% oraz 5.3%. Generalnie, cały rynek EMS będzie rozwijał się w tempie 8.1% rocznie, z poziomu 294 mld USD w roku 2008 do 435 mld USD w roku 2013. Należy zauważyć, iż pomimo utrzymania wzrostu, prognozy są znacznie niższe, niż jeszcze rok wcześniej’. Trend przenoszenia produkcji do regionów o niskich kosztach zanika, a klienci coraz częściej pytają o możliwość produkcji w bezpośredniej bliskości końcowych rynków zbytu. Co więcej, udział kosztów robocizny w ogólnym koszcie wytworzenia produktu zmniejsza się. Jednakże, w przypadku produktów masowych, takich jak przykładowo komórki czy PC, najniższy koszt produkcji wciąż ma znaczenie.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2