reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 czerwca 2017

Amica chce poprawić wyniki z 2016 roku

Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 574 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 51 mln PLN wyniku EBITDA oraz prawie 34 mln PLN zysku brutto.
- Naszym celem na cały rok 2017 jest poprawienie rezultatów rekordowego roku 2016. W samym I kw. 2017 r. w ujęciu rok do roku negatywnie odczuliśmy m.in. deprecjację funta, natomiast pozytywnie rozwinęła się sytuacja rynkowa w Rosji, co zrekompensowało m.in. zawirowania walutowe związane z Brexitem. Utrzymaliśmy marżę EBITDA bliską 9% pomimo wzrostowi kosztów materiałów i energii – głównie stali – o 9 mln PLN rok do roku – powiedział Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Amica SA.Celem Grupy Amica na rok 2017 jest organiczny wzrost przychodów o 7-8% rok do roku przy 7-8% rentowności EBITDA i 13-14% wskaźnika ROCE. Pośrednim celem strategii HIT2023 jest osiągnięcie w roku 2018 przychodów rzędu 3,2 mld PLN, a finalnie w roku 2023 – 5 mld PLN. Strategia rozwoju Grupy Amica zakłada dokonywanie komplementarnych przejęć, czego przykładem był zakup francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme w marcu br. Stała się ona bazą do ekspansji na trzecim co do wielkości rynku Europy. Grupa Amica wypracowała już silną pozycję na rynku nr 1 (Niemcy) oraz przejęła pod koniec 2015 r. istotną spółkę dystrybucyjną na europejskim rynku nr 2 (CDA w Wlk. Brytanii). W rezultacie największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w I kw. 2017 r. odpowiadała za 37% całkowitych przychodów.

- Spadek wartości sprzedaży w regionie Zachód w polskich złotych w ujęciu rok do roku o 11% spowodowany był deprecjacją funta, brakiem realizacji kontraktu OEM w Wlk. Brytanii, a także mniejszą sprzedażą w Niemczech - na poziomie z I kw. 2015 roku, podczas gdy w I kw. 2016 roku obserwowaliśmy na tym rynku wyraźnie większą konkurencyjność towarów importowanych z Chin. Duży potencjał widzimy we Francji, gdzie już w I kw. 2017 r. nasza sprzedaż wzrosła o 127% rdr – powiedział wiceprezes Kocikowski.

Podkreślił, że pozytywny rozwój sytuacji na Wschodzie, w tym aprecjacja rosyjskiego rubla i rozwój sprzedaży towarów handlowych, zwiększyły sprzedaż Grupy Amica w tym regionie (16% łącznej sprzedaży Grupy), liczoną w złotych, o 23% rdr. Przychody z rynku polskiego wzrosły o 3% rdr, stanowiąc 30% całkowitej sprzedaży. W krajach skandynawskich Grupa Amica zwiększyła sprzedaż płyt grzejnych o blisko 50% rdr, a region ten odpowiadał za 10% łącznych przychodów. Wartość sprzedaży w regionie Południe zwiększyła się rok do roku o 14%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+4%) był asortyment pralek (+233%), zmywarek (+121%) i lodówek (+105%). Wartość sprzedaży w pozostałych krajach Południa wzrosła o aż 45% rdr, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży kuchni wolnostojących (+107%).

© Amica
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 11 2018 12:47 V11.8.0-1