reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 30 października 2009

68 mln straty Daewoo Manufacturing Poland w roku 2008

Przychody koreańskiego producenta LCD TV obniżyły się w roku 2008 o 39%, spadając z poziomu 670.5 mln zł w roku 2007 do 411.3 mln zł obecnie.

• Strata ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie -45.0 mln zł, wobec jedynie -7.5 mln zł starty w roku 2007 • Strata z działalności operacyjnej w roku 2008 wyniosła -49.3 mln zł, wobec straty za rok 2007 w wysokości -9.6 mln zł. • Wynik netto firmy to -68.2 mln zł; rok wcześniej było -231 tys zł. • Wskaźnik płynności bieżącej spadł z 1.2 na koniec roku 2007 do 1.05 na koniec roku 2008. Płynność szybka wynosiła w 2007 roku 0.77 i obniżył się jedynie do 0.72 na koniec ostatniego okresu (w ciągu roku 2008 bardzo spadły zapasy firmy, z 106.8 mln zł do 67.0 mln zł) • Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi wynosi obecnie 1.08 i obniżył się z poziomu 1.28. Przychody ze sprzedaży w latach 2003-2008.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2