reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 30 maja 2017

Ericsson i Landmark zbudują inteligentną mikrosieć energetyczną opartą na IoT

Firma Ericsson została wybrana przez Landmark do stworzenia infrastruktury komunikacyjnej dla ekosystemu inteligentnej mikrosieci energetycznej Landmark na obszarze Ameryki Północnej.

Firma Ericsson dostarczy platformę komunikacyjną Zero Site oraz oprogramowanie chmury, rdzenia, dosyłu i internetu rzeczy (IoT), realizując innowacyjne scenariusze użytkowe 4G, 5G i IoT w zarządzaniu przemysłową siecią energetyczną – poinformowała spółka w komunikacie.
– Ten kontrakt to doskonały przykład na to, w jaki sposób dedykowane dla branży scenariusze użycia IoT na styku branż dostarczania mediów i usług telekomunikacyjnych generuje nowe modele biznesowe oraz otwiera nieistniejące wcześniej możliwości na rosnącym rynku odnawialnej energii. Działania przewidziane w kontrakcie są w pełni zgodne ze strategią firmy Ericsson w zakresie rozszerzania naszej działalności na nowe segmenty branżowe przy użyciu istniejących aktywów telekomunikacyjnych i IoT, wykorzystywanych do poprawy warunków życia poprzez orientację na zrównoważony rozwój – komentuje Eric Boudriau, dyrektor ds. przemysłu, społeczeństwa i rynku na obszar Ameryki Północnej w firmie Ericsson.
Realizacja projektu rozpocznie się bezzwłocznie od dostarczenia rozwiązania Ericsson Zero Site, wielofunkcyjnego systemu słupowego opracowanego wspólnie z Philips Lighting. Rozwiązanie Zero Site umożliwi firmie Landmark zagęszczenie swoich aktywów infrastrukturalnych, wygenerowanie przychodów z ich wynajmu oraz oferowanie łączy szerokopasmowych o wysokiej przepustowości na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ericsson przekaże ponadto swoje oprogramowanie na potrzeby chmury, rdzenia i IoT w celu stworzenia i obsługi sieci Landmark z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego dla przedsiębiorstw oraz oprogramowania użytkowego do zarządzania energią. – Ponieważ pobór danych nadal rośnie wykładniczo i wciąż obserwujemy szerokie wprowadzanie rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy, rozszerzenie i zagęszczenie istniejącej infrastruktury sieciowej będzie mieć krytyczne znaczenie dla dostawców usług bezprzewodowych. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani partnerstwem z firmą Ericsson, globalnym liderem i innowatorem w dziedzinie platform IoT i Smart City, i cieszymy się, że będziemy dostarczać klientom wysokiej jakości rozwiązania za pośrednictwem naszego ekosystemu mikrosieci energetycznej oraz oferty Ericsson Zero Site – powiedział Tim Brazy, dyrektor generalny Landmark Dividend.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2