reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 maja 2017

Branża fotoniczna tworzy własny związek pracodawców

Przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej, skupionych w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali o przekształceniu konsorcjum w Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”.

W zgromadzeniu założycielskim Związku Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki” wzięło udział 23 firm z branży fotonicznej, członków i założycieli założonego w 2013 r. konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Na zgromadzeniu został wybrany zarząd ZP „PPTF” w składzie: prezes – Adam Piotrowski, prezes VIGO System SA oraz członkowie zarządu: Ryszard Kardasz, prezes PCO SA Krzysztof Węgrzyn, prezes TopGaN sp. z o.o., Tomasz Nasiłowski, prezes InPhoTech sp. z o.o. oraz Tomasz Woliński reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.
Dzięki nowej formule prawnej branża fotoniczna będzie mogła skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo-rozwojowych czy popularyzacją technologii w Polsce.
Zgromadzenie Założycielskie PPTF uzgodniło i przyjęło główne kierunki działalności PPTF na najbliższy rok w zakresie strategii, programu sektorowego i budowy branży fotonicznej w Polsce. Kluczowym obszarem działań Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki będzie nadal zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego, aktywny udział w koordynacji i opracowaniu nowych technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce. - Dzięki statusowi związku pracodawców będziemy mogli skuteczniej włączać się w dialog dotyczący rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce, kluczowego dla długofalowego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Polska branża fotoniczna ma na swoim koncie szereg unikalnych, na skalę światową, rozwiązań technologicznych, produkty fotoniczne rodem z Polski obecne są nie tylko na wszystkich kontynentach globu, ale również poza nim, pracując na Marsie. Dziś rozwiązania polskich naukowców skutecznie wykorzystują przedsiębiorcy na całym świecie, tworząc innowacyjne produkty wykorzystywane m.in. w transporcie, rolnictwie, energetyce, obronności czy w komunikacji. Naszą ambicją jest, by również polski przemysł skorzystał na rodzimych osiągnięciach z dziedziny fotoniki, tworząc produkty, które będą mogły odnosić globalne sukcesy nie dzięki konkurencyjnej cenie, ale przede wszystkim dzięki unikalnym rozwiązaniom i technologicznemu zaawansowaniu – komentuje zarząd ZP ”PPTF”.
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-2