reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 maja 2017

Kwartalne przychody Sonela blisko 20 mln PLN

14% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zanotował Sonel po pierwszych trzech miesiącach 2017 roku. Spółka intensywnie pracuje nad wejściem na rynek amerykański.

Kluczowym klientem dla Sonela był Lincoln. Grupa ta odpowiadał za 7,6 mln zł przychodów (wzrost r/r o 62%). Blisko połowa sprzedaży pochodziła z eksportu (49,6%). Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wzrósł z 5,3 mln zł do 5,4 mln zł. Zysk netto obniżył się z 1,9 mln zł do 0,5 mln zł. Wpływ na niższy wynik miały straty poniesione przez podmioty zależne (Foxytech, Sonel T&M i spółkę w Indiach). Sonel chce dalej rozwijać eksport. Jednym z kluczowych kierunków są Stany Zjednoczone. - Sonel jest ukierunkowany na wejście na rynek amerykański. Najważniejszym elementem tego procesu jest zapewnienie zmian w produktach, które pozwolą wygrywać z rozwiązaniami konkurencji. Produkty Sonela są rozwinięte technologicznie jednak odbiorca amerykański oczekuje prostszej obsługi pomiarów - dostosowanie wyrobów do takich oczekiwań jest kosztowne. Elementem niezbędnym do osiągnięcia znaczącej sprzedaży w USA jest proces certyfikacji kolejnych grup produktowych. Powodzenie na tym rynku będzie dobrą rekomendacją do wejścia z wyrobami na inne rynki - czytamy w raporcie kwartalnym spółki. Przed akcjonariuszami decyzja o wypłacie dywidendy (w sumie 3,5 mln zł). Walne zwołane na 1 czerwca WZA ma zdecydować o przeznaczeniu na ten 0,25 zł na akcję (stopa 2,4%). Proponowanym dniem dywidendy jest 16 czerwca, a wypłaty 30 czerwca. Na koniec marca Sonel miał 7,3 mln zł środków pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I kwartale 2017 roku wyniosły 1,8 mln zł w porównaniu z 1,6 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1