reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 października 2009

Rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce szansą na rozwój firm OEM/EMS

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt dokumentu ‘Polityka energetyczna Polski do roku 2013’. Zawiera on wiele bardzo istotnych zadań, których realizacja może stać się ważnym czynnikiem rozwoju polskich firm z sektora elektroenergetyki oraz współpracujących z nimi EMS.

Program działań wykonawczych na lata 2009-2012 przewiduje rozwój inteligentnej sieci pomiarowej oraz systemu inteligentnego opomiarowania jako nowoczesnych technik zarządzania popytem (Demand Side Managment). Zakłada on m.in. wprowadzenie od 2011 roku obowiązku stosowania liczników elektronicznych, ogólnopolskich standardów dotyczących cech technicznych, instalowania i odczytu liczników energii elektrycznej, oraz ogólnokrajowego systemu łączności radiowej dla potrzeb energetyki. W szczególności, program przewiduje następujące cele szczegółowe na lata 2009-2012: - działanie 1.9 pkt 2 - stopniowe wprowadzenie obowiązku stosowania liczników elektronicznych umożliwiających przekazywanie sygnałów cenowych odbiorcom energii - od 2011 roku. - działanie 1.9 pkt 5 - wprowadzenie standardu cyfrowej łączności zapewniającego stworzenie warunków do budowy jednolitego, ogólnokrajowego systemu łączności radiowej dla potrzeb energetyki, gwarantującego realizację funkcji łączności głosowej i transmisji danych zarówno w stanach normalnych, jak i w sytuacjach kryzysowych – rok 2011. - działanie 5.2 pkt 4 - upowszechnienie stosowania elektronicznych liczników energii elektrycznej, z wprowadzeniem ogólnopolskich standardów dotyczących cech technicznych, instalowania i odczytu tych liczników – rok 2012. - działanie 5.2 pkt 6 - wprowadzenie zasady, że operator sieci jest właścicielem liczników dla wszystkich odbiorców - od 2011 r. ‘Harmonogram wdrażania inteligentnego opomiarowania przewiduje w 2010 r wprowadzenie architektury nowego rynku energii, w tym rynku dnia bieżącego przez Operatora Systemu Przesyłowego. W roku 2011nastąpi ukształtowanie środowiska prawnego. Od 2011 planujemy upowszechnianie stosowania oraz instalowanie systemów inteligentnego opomiarowania u odbiorców’ mówi na łamach serwisu WNP.pl Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. WNP.pl informuje również: ‘Resort gospodarki planuje także powołanie rady programowej, do zadań której należeć będzie przygotowanie analizy możliwości i zakresu wprowadzenia systemu inteligentnego opomiarowania i zebranie i porównanie doświadczeń z państw, które już wprowadziły inteligentne systemy pomiarowe. Rada ma także wypracować jednolity model systemu inteligentnego opomiarowania oraz przygotować założenia do aktów prawnych wprowadzających system inteligentnego opomiarowania.’
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1