reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 maja 2017

Enea zamawia przekładniki ABB

ABB wygrała przetarg na dostawy 189 sztuk indukcyjnych przekładników wysokiego napięcia dla Enea Operator Sp. z o. o. To największe zamówienie na przekładniki WN realizowane przez ABB w Polsce dla Grupy Enea.

Urządzenia zostaną wyprodukowane w zakładzie aparatury wysokich napięć ABB w Przasnyszu i posłużą do wymiany przekładników starego typu w ramach modernizacji 9 stacji elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Dostawy potrwają do końca 2017 roku. Warte około 2,3 mln PLN zamówienie to element planu inwestycyjnego spółki Enea Operator, która w zeszłym roku zainwestowała łącznie ponad 900 mln PLN w projekty wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Działania operatora związane są z rozwojem i poprawą infrastruktury dystrybucyjnej, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców. ABB zrealizowała już wcześniejsze zamówienie dla spółki Enea Operator w ramach wygranego w 2016 roku przetargu na dostawy 159 sztuk przekładników, które zainstalowano na 11 stacjach elektroenergetycznych. ABB w dostarczała już przekładniki wysokiego napięcia urządzenia m.in. dla PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja SA. Zamówienia na te elementy realizuje również dla odbiorców za granicą. Przekładniki prądowe i napięciowe służą przede wszystkim do przetwarzania wysokich prądów i napięć do niskich znormalizowanych wartości, pełniąc kluczową rolę w procesie pomiaru energii. ABB jest innowatorem w technologii przekładników wysokiego napięcia. Firma poszerza obecnie swój asortyment o nowy, indukcyjny przekładnik napięciowy typu PV123a. Charakteryzujące się nowoczesną i ujednoliconą konstrukcją urządzenie będzie produkowane w fabrykach ABB w Polsce, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1