reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Przychody WB Electronics o 42% w górę

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w 2016 roku wyniosły 354,8 mln PLN, wobec 249,9 mln PLN na koniec roku 2015, co oznacza wzrost 42% r/r - poinformowało WB Electronics.

Na wzrost przychodów w szczególności wpływ miały istotne umowy zawarte w 2016 roku na dostawę odpowiednio systemów łączności oraz pocisków rakietowych – czytamy w liście zarządu spółki do obligatariuszy. Po raz kolejny produktami dominującymi w rocznej sprzedaży były cyfrowe systemy łączności, zintegrowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz bezpilotowe systemy latające. Skonsolidowany wynik netto roku 2016 ukształtował się na poziomie 26,1 mln PLN przy 18,9 mln PLN na koniec roku 2015, co oznacza wzrost o 37,8%. - Założenia Grupy Kapitałowej na 2017 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych. W tym celu konsekwentnie budujemy portfel zamówień - w II kwartale 2017 r. pozyskaliśmy kolejny istotny kontrakt na dostawy systemów teleinformatycznych dla jednego z krajowych odbiorców. Niezależnie od powyższego, w perspektywie 2017 r. będziemy realizować posiadane kontrakty eksportowe – informuje zarząd WB Electronics. Natomiast jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojową, to wśród podstawowych zadań WB Electronics w tym obszarze należy wymienić:
  • prace rozwojowe nad flagowym produktem spółki – Pokładowym Systemem Łączności Wewnętrznej FONET, 14/18
  • prace rozwojowe nad systemami kierowania ogniem dla artylerii,
  • prace badawcze nad radiostacją osobistą żołnierza (wspólnie z RADMOR SA),
  • prace badawcze oraz rozwojowe nad systemami obserwacji opartymi na bezpilotowych środkach latających (wspólnie z Flytronic sp. z o.o.),
  • rozwój współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi
WB Electronics działa na rynku uzbrojenia od 1997 r. Firma prowadzi działalność na rynku integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów firma oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. Produkty WB koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną. W skład Grupy WB Electronics wchodzą także firmy: Flytronic, Radmor, Arex i MindMade. Źródło: © WB Group
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1