reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 maja 2017

Apator przedstawił skonsolidowany raport

W ujęciu narastającym Grupa Apator osiągnęła w 2016 r. przychody w wysokości 867 mln zł i zysk netto na poziomie 62 mln zł. Apator zrealizował w ten sposób skorygowaną prognozę wyników, która odpowiednio zakładała 850 mln zł i 62 mln zł.

W odniesieniu do 2015 r. przychody wzrosły o 13%, zaś zysk osiągnął poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Skonsolidowany zysk netto, z wyłączeniem wpływu spółki Apator Rector, wyniósł 83,5 mln zł. W 2016 roku Grupa Apator uzyskała następujące wyniki: - W 2017 roku oczekujemy dobrych wyników finansowych głównie w obszarach opomiarowania energii elektrycznej, gazu oraz wody i ciepła. W przypadku gazomierzy, spółka planuje zrealizować istotne wzrosty sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Holandii. W ramach linii opomiarowania wody i ciepła, Apator oczekuje wzrostu sprzedaży do krajów UE, również dzięki nowym technologiom ultradźwiękowym. Zaś sprzedaż liczników energii elektrycznej może być niższa wolumenowo, jednak nie powinno to mieć wpływu na poziom wypracowanego wyniku finansowego, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży zmodernizowanych liczników elektronicznych Norax - informuje w liście do akcjonariuszy Andrzej Szostak, prezes Apatora. Prognoza na 2017 rok to osiągnięcie skonsolidowanych przychodów w przedziale 900 – 950 mln zł i wypracowanie zysku netto w granicach 75 – 80 mln zł. W 2017 rok grupa Apator weszła z gotowym portfelem zamówień na dostawy gazomierzy do Holandii oraz Anglii, liczników ee dla Tauron Dystrybucja, Energa, PGE w kraju oraz kontraktami na dostawy liczników do Maroko i Belgii © Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1