reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dr911 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2017

Wrocławski producent PCB w likwidacji

Zgromadzenie wspólników pojęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Eldos i otwarciu likwidacji.

Ogłoszenie o likwidacji spółki ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 19 kwietnia 2017 roku. Uchwałę podjęto 30 marca. Wierzyciele spółki mogą zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia. Eldos sp. z o.o. to polski producent płytek drukowanych. Spółka została założona w 1991 r., a rozpoczęła produkcję w czerwcu 1993 r. Zakład Eldosu mieści się we Wrocławiu.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1