reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2009

Dobre wyniki Flextronics w 2Q roku fiskalnego

Sprzedaż za 2Q roku fiskalnego (kończącego się 2 października 2009) wyniosła 5.8 mld USD, co stanowi wzrost o 1% w stosunku do 1Q, zakończonego 3 czerwca 2009.

Skorygowany wynik operacyjny za 2Q wyniósł 149 mln USD, o 66% więcej niż w 1Q (90 mln USD). Podobnie, marża brutto była znacznie lepsza aniżeli w 1Q: wzrosła z poziomu 1.6% do 2.6%. Skorygowany wynik netto to 104 mln USD. Pozycja gotówkowa wzrosła o 289 mln USD, do poziomu 2.0 mld USD. W związku z realizacją planów restrukturyzacyjnych, w 2Q roku Flextronics poniósł dodatkowe koszty w kwocie 13 mln USD, w tym 9 mln USD kosztów gotówkowych, związanych z odprawami pracowniczymi. W ocenie firmy, postawiony wcześniej cel osiągnięcia rocznych oszczędności na poziomie 230-260 mln USD, będzie osiągnięty przed końcem roku fiskalnego 2010.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1