reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dimitry romanchuck dreamstime.com Rynki | 18 kwietnia 2017

Czynniki wzrostu rynku EMS w roku 2017

Rozwój modeli JDM oraz ODM wraz z horyzontalną integracją usług produkcyjnych to najważniejsze trendy branży EMS w nadchodzących latach.
Firmy OEM z sektora motoryzacyjnego oraz oświetlenia odnotowują w ostatnich latach intensywny wzrost, napędzany takimi trendami jak łączność mobilna czy inteligentna elektronika. Analitycy spodziewają się, iż do roku 2020 średnioroczny wzrost CAGR wyniesie aż 23,6 procent. W efekcie, również firmy EMS muszą dostosować się do rosnącego popytu oraz coraz większej złożoności produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej czy wymagań ekologicznych.

Obecny rozwój rynku wymaga od firm OEM bądź rozwinięcia własnych kompetencji badawczo-rozwojowych, bądź przedefiniowania zakresu współpracy z EMS i przejścia do modelu JDM (joint design manufacturing). W wybranych przypadkach, firmy OEM całkowicie przenoszą funkcje projektowania do firm ODM (Original Design Manufacturers), co oznacza najwyższy stopień integracji firmy zewnętrznej w łańcuchu dostaw OEM. Potrzeba współpracy z mocnym, strategicznym partnerem wywiera coraz większą presję konsolidacyjną na małych i średnich dostawców EMS, od których wymaga się pracy w modelu ‘one stop shop’, łączącym usługi projektowe, inżynierskie oraz produkcyjne pod jednym dachem.

Kolejnym trendem jest łączenie usług produkcyjnych z różnych przemysłów (cross-industry manufacturing services). Poza pionową integracją w modelach JDM czy ODM, firmy OEM coraz częściej poszukują horyzontalnie zintegrowanych usług produkcyjnych. Trend ten jest najbardziej widoczny poprzez łączenie usług montażu elektronicznego, usług obróbki metali i produkcji plastików. Przewiduje się, iż sprostanie tym nowym wymaganiom stanie się w najbliższym czasie głównym celem strategicznym dla czołowych dostawców usług EMS, poszukujących wyższych marż i lepszej pozycji negocjacyjnej. Warto przytoczyć kilka przykładów liderów branży EMS, przejmujących w ostatnim czasie firmy z innych sektorów: Jabil i Nypro, Flex i Riwisa czy Kimball i Aircom Manufacturing.

Opisane trendy będą kluczowymi siłami kształtującymi obraz sektora EMS w roku 2017 i latach kolejnych. Jednocześnie, stanowią one szanse dla firm EMS na pogłębienie integracji i zaoferowanie bardziej złożonych usług, a co za tym idzie poprawę marż.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-1