reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ra2studio dreamstime.com Nauka | 10 kwietnia 2017

Philips i Politechnika Śląska tworzą centrum biotechnologii

Philips Polska jest partnerem strategicznym Politechniki Śląskiej w projekcie tworzenia Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Dziś podpisano umowę, w której Philips Polska deklaruje wkład własny na poziomie 20% wartości projektu, na który składają się nowoczesne technologie oraz środki pieniężne. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu to sieć nowoczesnych laboratoriów, które zostaną utworzone na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wspólnie z firmą Philips. Będą tu prowadzone badania dotyczące innowacyjnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej – powiedział prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Centrum powstanie w oparciu o projekt Assist Med Sport Silesia, który znalazł się na liście kluczowych projektów województwa śląskiego. Projekt, na kwotę 90 mln zł, ma zostać realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny do projektu w wysokości 20% zapewnia firma Philips Polska. Philips jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznej i koncentruje się na poprawie zdrowia ludzi umożliwiając im lepsze wyniki zdrowotne. W ramach jego działalności prowadzone będą prace naukowo-badawcze ukierunkowane na opracowanie nowych technologii i wyrobów medycznych. Największą szansą rozwoju medycyny są innowacje zarówno związane ze sprzętem służącym do diagnostyki chorób, jak i technologiami służącymi efektywnemu prowadzeniu pacjentów. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem tak ważnej instytucji i mieć wkład w rozwój polskich badań. Ich celem jest usprawnienie opieki nad pacjentem poprzez wdrażanie nowoczesnych aplikacji służących do monitorowania jego stanu zdrowia i procesów leczniczych – powiedział Reinier Schlatmann, Philips Central Eastern Europe. Zależy nam na rozwoju współpracy polsko-holenderskiej, dzięki której możliwy jest transfer know-how, co niewątpliwie jest ogromną wartością dla polskich studentów i młodych naukowców. Poza tym Politechnika Śląska to uczelnia, której pracownicy posiadają unikalną wiedzę techniczną, szczególnie w zakresie inżynierii biomedycznej. Jestem przekonany, że ta wiedza w połączeniu z naszym potencjałem w zakresie innowacji technologicznych w ochronie zdrowia przyczyni się do stworzenia wyspecjalizowanego systemu opieki zdrowotnej, na którym skorzystają przede wszystkim pacjenci – dodał Schlatmann.
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-2