reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz kula dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 kwietnia 2017

Tester zrealizuje projekt w oparciu o dotacje UE

Producent układów sterowania ze Świebodzina opracuje innowacyjne produkty i zakupi nowe linien produkcyjne.

Tester zrealizuje projekt o nazwie ‘Wprowadzenie na rynek nowoczesnych układów sterowania dzięki zastosowaniu w procesie produkcji innowacyjnych technologii montażu’ . Całość projektu została oszacowana na 2.5 mln zł ( w tym wartośc tzw. wydatków kwalifikowanych to 2.0 mln zł), natomiast dofinansowanie UE wyniesie 0.9 mln zł. Projekt ma zakończyć się do września 2017. ‘Projekt zakłada wdrożenie układu sterowania do urządzeń grzewczych z interfejsem komunikacji, który otwiera szereg możliwości; m.in. pozwoli na optymalizację pracy złożonych systemów grzewczych pod kątem ich sprawności. […] Wprowadzona innowacja zaowocuje stworzeniem innowacyjnego rozwiązania - managera hybrydowych systemów grzewczych, który jest obecnie rozwiązaniem innowacyjnym na poziomie europejskim’ czytamy na stronie firmy. ‘W celu realizacji założeń projektu przewidziany jest zakup niezbędnych urządzeń technologicznych, stanowiących niezbędny element linii. Linia zbudowana na bazie nowoczesnych maszyn umożliwi firmie produkcję urządzeń o większej skali integracji, niezbędnej w nowoczesnych układach sterowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, proces będzie w pełni zautomatyzowany i zaspokojone zostaną istotne potrzeby w zakresie produkcji i kontroli nowoczesnych układów sterowania’
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2