reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 października 2009

Jak kiepsko jest z Elcoteq?

Elcoteq porozumiał się z głównymi wierzycielami co do restrukturyzacji długów w czerwcu 2009. Obecnie konieczne są nowe ustalenia.

Planowany nowy etap restrukturyzacji będzie wymagał między innymi kolejnej redukcji wymagalnego zadłużenia. Pohjola Corporate Finance, firma doradzająca Elcoteq w procesie restrukturyzacji, zwróci się do wierzycieli o złożenie nieodwołalnego zobowiązania do sprzedaży przysługujących im wierzytelności po cenie odpowiadającej 25% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki. Potencjalny inwestor odkupiłby na tych warunkach wierzytelności oraz zachował możliwość ich późniejszej konwersji na akcje Elcoteq.
reklama
reklama
January 26 2021 10:57 V18.15.16-1