reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayGeralt Przemysł elektroniczny | 13 marca 2017

Aplisens będzie inwestował

Nowa strategia Grupy Aplisens na lata 2017-19 zakłada znaczne zwiększenie skali działalności i inwestycje rzędu 43,5 mln zł.

- Główne założenia naszej nowej strategii to przede wszystkim wzrost skali działalności, umocnienie na pozycji lidera w kraju i zwiększenie naszego udziału w krajach WNP, UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich. Wciąż duży nacisk będziemy kłaść na rozwój wysokiej jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych. Ważna też będzie rozbudowa potencjału fabryki w Radomiu oraz budowa stanowisk do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.
Aplisens ogłosił również wyniki finansowe za 2016 rok. Roczne przychody Grupy w 2016 r. wyniosły 94,3 mln zł, a zysk netto 14,4 mln zł.
Aplisens planuje w latach 2018 i 2019 uzyskiwać ok. 8-9% średniorocznego wzrostu sprzedaży Grupy na rynku krajowym, w 2017 r. spodziewany jest kilkuprocentowy spadek. Jeżeli chodzi o rynek UE, to w kolejnych trzech latach celem zarządu jest uzyskanie wzrostu sprzedaży o ok. 14% średniorocznie, a na rynkach krajów pozaeuropejskich - o ok. 20% średniorocznie. W przypadku krajów WNP w 2017 r. wzrost spodziewany jest na poziomie ok. 3%, natomiast w kolejnych dwóch latach na poziomie ok. 10%. - W Polsce, pomimo licznych informacji medialnych o rychłym powrocie środków unijnych w pierwszej połowie 2017 roku, zdecydowanej poprawy oczekujemy dopiero od 2018 roku. Na rynkach UE spodziewamy się stosunkowo wysokiego tempa wzrostu sprzedaży, niezależnie od globalnej koniunktury. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach WNP, nadal widzimy tam potencjał wzrostu. Przy czym zakładamy, że średnia cena ropy utrzyma się na poziomie wyższym niż 50 USD za baryłkę oraz nie dojdzie do eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. W Azji południowo-wschodniej i na Bliskim Wschodzie liczymy na dalszą kontynuację wysokich wzrostów, ponadto planujemy rozpoczęcie starań o certyfikaty, które pozwolą nam na sprzedaż na terenie USA i Kanady – opisuje prezes Adam Żurawski. W latach 2017 - 2019 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 43,5 mln zł, z czego w pierwszym roku - 10,6 mln zł, w drugim - 21,6 mln zł, a w trzecim - 11,3 mln zł. Planowane inwestycje obejmą m.in. rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego (ok. 14,5 mln zł), prace badawczo-rozwojowe (ok. 7,8 mln zł), nakłady na technologię (ok. 11,4 mln zł) oraz zagraniczne spółki dystrybucyjne (ok. 3,8 mln zł), a także zwiększenie kapitału obrotowego w wybranych spółkach zależnych (ok. 6 mln zł). Na koniec 2016 roku Grupa posiadała 19,9 mln zł środków pieniężnych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych i nie korzystała z żadnych linii kredytowych. Plany inwestycyjne w pierwszej kolejności realizowane będą przy wykorzystaniu środków własnych - obecnie posiadanych oraz wygenerowanych w kolejnych latach. W 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy APLISENS wyniosły 94,3 mln zł (+6,7% r/r), EBIT 15,6 mln zł (-8,5% r/r), zysk netto 14,4 mln zł (+4% r/r). Obroty Grupy na polskim rynku wyniosły 33,6 mln zł (-15% r/r), w krajach WNP 38,5 mln zł (+28% r/r), w UE 16,1 mln zł (+14% r/r), a na pozostałych rynkach 6,1 mln zł (+29% r/r).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1