reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 20 października 2009

Aster & ITOCHU SysTech nawiązały ścisłą współpracę.

Aster Technologies oraz ITOCHU SysTech nawiązały ścisłą współpracę umożliwiającą dostarczanie testerów Flying Probe firmy TAKAYA z oprogramowaniem TPQR firmy Aster, służącym do analizy uzyskanych danych pomiarowych.

Oprogramowanie ‘Test & Measurement TPQR – Test Program Quality Report’ zbudowane jest na bazie QuadView, stanowiącym kolejne pokolenie przeglądarek dla przemysłu elektronicznego. Wykorzystując to potężne narzędzie do przeglądania warstw i schematów, użytkownik ma możliwość wizualizacji pokrycia testu na poziomie elementu lub pinu. Oprogramowanie importuje program testowy z testera TAKAYA, oblicza pokrycie testu, a następnie generuje raport w formacie HTML oraz MS-Excel. Wygenerowany raport pokrycia testu stanowi szczegółowy dokument w międzynarodowym systemie metrycznym taki jak PPVS oraz PCOLA/SOQ. W przypadku gdy tester Flying Probe firmy TAKAYA wpółpracuje z urządzeniem Boundary-Scan takim jak: Acculogic, Asset, Corelis, Flynn, Goepel, JTAG Technologies lub XJTAG, program testowy jest dynamicznie optymalizowany przez usunięcie zbędnych kroków testowych. Czas testu Flying Probe może zostać zredukowany od 30% do 80%, znacząco zwiększając wydajność lini produkcyjnej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2