reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 marca 2017

Apator publikuje prognozy na 2017 rok

Zarząd firmy Apator przedstawił prognozy wyników na 2017 rok: firma spodziewa się uzyskać 75-80 mln PLN zysku netto oraz 900-950 mln PLN przychodów.

Główne założenia Apatora przy ustalaniu prognozy na 2017 rok to organiczny wzrost przychodów, poprawa koniunktury w obszarze energetyki zawodowej, brak ujemnego wpływu Apator Rector na poziom skonsolidowanego wyniku netto czy brak jednorazowych korekt o charakterze nieoperacyjnym. Zarząd przyjął też średnie kursy walutowe na poziomie: 4,25 PLN/EUR; 4,00 PLN/USD; 5,20 PLN/GBP. Apator zadeklarował także wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 34,8 mln PLN, czyli 1,05 PLN brutto na jedną akcję. Na poczet dywidendy w grudniu wypłacono już zaliczkę w wysokości 0,35 PLN na 1 akcję. Pozostała kwota, czyli 0,70 PLN, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez WZA, które zaplanowane jest na 12 czerwca.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2