reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 października 2009

Frost & Sullivan: Lista 10 najlepszych światowych technologii wartych inwestowania

Nawet 85 procent technologii opracowywanych na całym świecie nie trafia do użytku komercyjnego i kończy w tak zwanej Dolinie Śmierci – wirtualnej przepaści, która tak często oddziela stosowane badania naukowe od praktycznego zastosowania danej technologii.

By pomóc inwestorom w poruszaniu się po owym pełnym pułapek terenie, Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, przygotowała krótką, obejmującą dziesięć pozycji listę popularnych i obiecujących platform technologicznych, posiadających znaczący potencjał wprowadzenia głębokich zmian w wielu branżach na całym świecie i oferujących jednocześnie inwestorom potencjalnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Zwycięzcy owego globalnego rankingu firmy Frost & Sullivan wyłonieni zostali w oparciu o szeroko zakrojone badania i selektywną metodologię. Do zwycięskich technologii należą: nanomateriały, elastyczna elektronika, zaawansowane baterie i rozwiązania z zakresu przechowywania energii, inteligentne materiały, zielona informatyka, ogniwa słoneczne CIGS, integracja 3D, systemy autonomiczne, biała biotechnologia oraz lasery. Podczas prezentacji pt. „10 najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów technologii świata”, Beatrice Shepherd, dyrektor generalny Frost & Sullivan na Europę Środowo-Wchodnią, Rosję i WNP, stwierdziła: „Aby w pełni dostrzec siłę rynkową danej technologii oraz dokonać analizy ryzyka i korzyści jakie ona ze sobą niesie, inwestorzy muszą mieć jasny obraz co do jej potencjału.” Dzięki swej pozycji, Frost & Sullivan często otrzymuje sygnały od inwestorów zainteresowanym „kolejnym hitem” oraz od wynalazców poszukujących sponsorów, którzy zapewnią ich technologii komercyjny sukces. Nanomateriały, w tym nanorurki oraz nanocząstki, od wielu lat stanowią przedmiot szeroko zakrojonych działań badawczo-rozwojowych (R&D) prowadzonych na całym świecie. „Dzięki znaczącym postępom w dziedzinie produktów wykorzystujących zdobycze nanotechnologii, w nadchodzącej dekadzie rynki nanomateriałów, w tym nanorurek i nanokompozytów, przeżywać będą prawdziwy rozkwit” – uważa Ankit Shukla, Industry Manager we Frost & Sullivan Technical Insights Group. „Również elastyczne produkty elektroniczne, takie jak na przykład inteligentne tworzywa sztuczne stosowane w ultracienkich chipach oraz elastyczne, drukowane baterie znajdą zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym, między innymi w urządzeniach medycznych, przemyśle wojskowym, opakowaniach do żywności oraz w sektorze elektroniki użytkowej.” Rynki ogniw cienkowarstwowych (ang. thin film batteries - TFB), zaawansowanych technologicznie akumulatorów oraz rozwiązań z zakresu przechowywania energii nadal będą rozwijać się dzięki prowadzonym na szeroką skalę pracom badawczo-rozwojowym. Technologie te znajdą zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym, np. do modernizacji ekwipunku oraz odzysku wytwarzanej przez ludzi energii. Będą też wykorzystywane w produktach konsumenckich, takich jak urządzenia przenośne, pojazdy elektryczne oraz bezzałogowe mikrosamoloty (ang. unmanned aerial vehicles - UAV). Wraz z rozwojem technologii, rozwiązania wykorzystujące TFB znajdą również najprawdopodobniej zastosowanie w segmentach niszowych oraz na rynkach alternatywnych. Rynki materiałów inteligentnych, w tym również autonomicznych, samo-naprawiających się tworzyw sztucznych oraz inteligentnych polimerów stosowanych w biomedycynie, również są świadome nadchodzących zmian i starają się do nich dostosować. Posiadają one ogromny potencjał związany z bardzo szeroką gamą gałęzi przemysłu. „Z ustaleń firmy Frost & Sullivan wynika, że najszybszy rozwój stanie się udziałem materiałów piezoelektrycznych, tak przydatnych w wytwarzaniu oraz detekcji dźwięku, generowaniu wysokich napięć, elektronicznym generowaniu częstotliwości, mikrobalansowaniu oraz ultradokładnemu wyostrzaniu urządzeń optycznych. Zdobędą one znaczącą część ogólnego rynku” – zauważa Shukla. Inicjatywy mające na celu poprawienie wydajności energetycznej centrów danych znacznie przyspieszyły w ciągu ostatnich kilku lat. Rządy, jednostki normatywne oraz wiodący przedstawiciele branży są aktywnie zaangażowani w opracowywanie technologii, które pozwoliłyby na podniesienie wydajności energetycznej centrów danych. “Umieściliśmy zaawansowane, zielone technologie informatyczne na liście naszych 10 hitów ze względu na to, że 18 procent energii na całym świecie zużywanej jest przez sektor informatyczny. W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy starają się obniżać koszty działalności, spodziewamy się w tym obszarze znaczących wyników, osiągniętych w krótkim czasie” – stwierdza Beatrice Shepherd. Frost & Sullivan przewiduje także, że dzięki swej przewadze technologicznej, niskim kosztom produkcji oraz wysokiej stopie zwrotu, technologia CIGS (ang. Copper Indium Gallium Selenide) pozwoli w najbliższych latach na znaczne podniesienie udziału energii słonecznej w całkowitym bilansie energetycznym świata. Według prognoz, koszty modułów spadną nawet o 45% w ciągu czterech lat, co da wszystkim graczom obecnym na rynku CIGS ogromne możliwości rozwoju i ekspansji na nowe obszary. Do najważniejszych rynków należeć będą USA, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Chiny, Korea Południowa oraz Japonia. Zdaniem Frost & Sullivan kolejną, ważną technologią będą materiały autonomiczne. Większość osiągnięć i przełomów technologicznych dotyczących systemów autonomicznych bierze swój początek w projektach i zastosowaniach wojskowych. Jednakże, zapotrzebowanie na rynku cywilnym również rośnie, dzięki takim obszarom jak usługi cywilne, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo narodowe itp. Wartość związanych z tymi obszarami programów prowadzonych obecnie na całym świecie wynosi 11 miliardów USD. Biała biotechnologia postrzegana jest przez wielu jako „ukryte rozwiązanie”. Polega ona na wykorzystaniu mikroorganizmów oraz katalizatorów biologicznych, takich jak enzymy, do wytwarzania opartych na bazie biologicznej chemikaliów, materiałów i paliw. Według Frost & Sullivan, biała technologia prześcignie, wraz z rozwojem rynku spodziewanym w nadchodzących latach, biotechnologię zieloną i czerwoną. Szacuje się, że potencjalna wielkość rynku chemikaliów wykorzystujących białą biotechnologię przekroczy do roku 2014 wartość 72 miliardów USD. Szacuje się, ze lasery, w tym oparte na ciałach stałych, włóknach, Ti:szafirach, diodach, CO2, oraz neonach helowych osiągną w okresie 2008-2014 złożoną stopę wzrostu rocznego (CAGR) na poziomie 8,2%. Prognozy dla rynku laserów CO2 przewidują wzrost zapotrzebowania na przemysłowe lasery wysokiej mocy (używane do cięcia i spawania). Znaczącym potencjałem dotyczącym zastosowań przemysłowych i medycznych cieszą się także lasery YAG, zaś wysokiej mocy lasery ciała stałego coraz częściej stosowane są w przemyśle wojskowym. Lasery ekscymerowe są nadzieją dla zastosowań w półprzewodnikach oraz medycynie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2