reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© albert lozano dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 lutego 2017

Ministerstwo Rozwoju o perspektywach polskiej branży ICT

Ministerstwie Rozwoju zaprezentowało najnowszy raport dotyczący rozwoju i perspektyw dla polskiej branży ICT. Resort wyszczególnił segmenty, w których Polska ma szanse osiągnąć specjalizację.

Według Ministerstwa Rozwoju segmentami o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu, w których Polska ma szanse osiągnąć specjalizację są:
  • produkcja samochodów hybrydowych ,
  • inteligentny transport,
  • branża gier,
  • internet rzeczy,
  • telemedycyna ,
  • sprzęt medyczny.
W raporcie znalazło się też miejsce na ocenę pozycji międzynarodowej polskiej branży ICT oraz perspektywy rozwoju na lata 2015-2025. - Sektor ICT w Polsce oferuje bezpieczeństwo inwestycji, wykwalifikowane kadry, a wsparcie instytucji unijnych i rządowych pozwala na tworzenie centrów usług wspólnych i B+R. Warunki panujące w Polsce, takie jak duży popyt wewnętrzny czy zasoby kadrowe, pozwalają na tworzenie wyróżniających się produktów. Świadczą o tym międzynarodowe osiągnięcia polskich firm, które dzięki innowacyjnemu podejściu z sukcesem zagospodarowały takie nisze rynkowe jak: segment gier czy aplikacji biznesowych – czytamy w materiałach prasowych. Polska branża teleinformatyczna była w minionych latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, notując w latach 2009-2014 średni roczny wzrost na poziomie 8,64% i rosnąc przez ostatnie pięć lat o 16,72%. Polska skutecznie goni największe europejskie gospodarki, zachowując jednocześnie przewagi wynikające z niskich kosztów pracy i wsparcia funduszy europejskich. Duża dynamika sektora ICT znajduje odzwierciedlenie również w wartości generowanej produkcji, która wzrosła o 20,57% na przestrzeni lat 2010-2016. Jednocześnie udział sektora ICT w PKB polski jest wciąż relatywnie niski. Świadczy to o dużym potencjale do zagospodarowania. W Polsce sektor ten odpowiada za 6,06% PKB podczas gdy w wybranych, wiodących krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to kolejno 8,15%, 8,43%, 7,33%. Oznacza to, iż Polski sektor może urosnąć o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale sektora w PKB. Polska branża ICT odnotowuje także wzrost znaczenia międzynarodowego dzięki rosnącemu eksportowi. W minionych latach wartość eksportu stabilnie rosła osiągając w 2014 roku wartość 51,8 mld PLN. Głównym segmentem jest sprzęt telekomunikacyjny i sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1