reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Technologie | 30 stycznia 2017

10 prognoz technologicznych IDC

W 2020 r. ju偶 67% wszystkich wydatk贸w firm na infrastruktur臋 IT i oprogramowanie poch艂onie chmura obliczeniowa. Wed艂ug najnowszych prognoz IDC, w nadchodz膮cych latach czeka nas r贸wnie偶 dynamiczny rozw贸j rozwi膮za艅 kognitywnych i sztucznej inteligencji.
Technologie cyfrowe zostan膮 po艂膮czone z ludzkim cia艂em a rozwi膮zania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywisto艣ci coraz cz臋艣ciej b臋d膮 wykorzystywane w dzia艂aniach marketingowych. Oto 10 najwa偶niejszych zmian jakie dokonaj膮 si臋 na globalnym rynku w obszarze technologii wed艂ug IDC.
  1. W 2020 roku sukces po艂owy z 2000 najwi臋kszych firm 艣wiata, b臋dzie zale偶a艂 od umiej臋tnego tworzenia produkt贸w, us艂ug i sposob贸w obs艂ugi z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Jednym z kluczowych obszar贸w b臋dzie rozwijanie oferty w oparciu o posiadane dane. W firmach b臋d膮cych liderami w swoich bran偶ach, przychody z produkt贸w i us艂ug 鈥瀗ap臋dzanych danymi鈥 b臋d膮 ros艂y najszybciej. Rozw贸j w tym obszarze oznacza znacz膮ce inwestycje zwi膮zane z cyfrow膮 transformacj膮, kt贸re w 2019 roku osi膮gn膮 poziom 2,2 bln USD. Oznacza to, 偶e b臋d膮 o prawie 60% wy偶sze ni偶 w 2016 r.
  2. Us艂ugi Trzeciej Platformy, chmura publiczna, zaawansowana analityka, rozwi膮zania mobilne, akceleratory innowacji, systemy kognitywne, sztuczna inteligencja, rzeczywisto艣膰 rozszerzona/ wirtualna (AR/VR) czy bezpiecze艅stwo nowej generacji to obszary, kt贸re b臋d膮 wkr贸tce stanowi膰 prawie 75 proc. wydatk贸w na wszystkie technologie informatyczne. Wska藕nik ich wzrostu b臋dzie dwukrotnie wy偶szy ni偶 dla ca艂ego rynku informatycznego. Oznacza to znacz膮ce przyspieszenie. Wcze艣niejsze prognozy IDC m贸wi艂y o ponad 60 proc. udziale technologii Trzeciej Platformy w wydatkach na technologie informatyczne. Ta prognoza wydaje si臋 szczeg贸lnie istotna dla tych dostawc贸w rozwi膮za艅 IT, kt贸rzy nadal uwa偶aj膮, 偶e tradycyjne produkty i konserwatywne podej艣cie do dostarczania rozwi膮za艅 pozwol膮 im przetrwa膰 na zmieniaj膮cym si臋 rynku.
  3. W 2020 roku technologie chmurowe poch艂on膮 a偶 67 proc. wszystkich wydatk贸w przedsi臋biorstw na infrastruktur臋 informatyczn膮 i oprogramowanie. Filozofia 鈥瀙rzede wszystkim chmura鈥 staje si臋 dominuj膮cym podej艣ciem do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, a w niekt贸rych krajach ust臋puj臋 ju偶 miejsca modelowi 鈥瀟ylko chmura鈥. Analitycy przewiduj膮 r贸wnie偶 przeobra偶enia samych chmur. Prognozy zak艂adaj膮, 偶e stan膮 si臋 one bardziej rozproszone, bezpieczniejsze, inteligentniejsze i lepiej dostosowane do wymaga艅 konkretnych bran偶.
  4. Dynamicznie b臋dzie ros艂a rola rozwi膮za艅 kognitywnych i sztucznej inteligencji. Narz臋dzia te ju偶 w 2019 roku b臋d膮 wspiera膰 40 proc. inicjatyw dotycz膮cych cyfrowej transformacji oraz 100 proc. dzia艂a艅 w obszarze Internetu Rzeczy. Podobnie jak rozwi膮zania cyfrowe, IoT generuje ogromne ilo艣ci danych, kt贸rych u偶yteczno艣膰 i monetyzacja jest uzale偶niona w ogromnej mierze od wykorzystania sztucznej inteligencji. Z tego powodu, narz臋dzia pozwalaj膮ce na efektywn膮 analiz臋 i wyci膮gnie wniosk贸w z danych b臋d膮 coraz powszechniejsze. AI staje si臋 gor膮cym tematem dla programist贸w. W najbli偶szych latach rozpocznie si臋 powa偶na walka mi臋dzy dostawcami rozwi膮za艅 AI o ekspert贸w wyspecjalizowanych w technologiach kognitywnych i sztucznej inteligencji. Do 2018 r. 75 proc. zespo艂贸w programistycznych w艂膮czy je w co najmniej jedn膮 aplikacj臋.
  5. W 2017 roku 30 proc. przedsi臋biorstw z rankingu Global 2000, kt贸re obs艂uguj膮 bezpo艣rednio klient贸w, b臋dzie eksperymentalnie wykorzystywa膰 technologie rzeczywisto艣ci rozszerzonej lub wirtualnej w kampaniach marketingowych. Nast臋puje dynamiczny rozw贸j technologii, kt贸ry umo偶liwi klientom korzystanie z AR/VR. IDC przewiduje, 偶e w 2021 roku ponad miliard os贸b na ca艂ym 艣wiecie b臋dzie regularnie uzyskiwa膰 dost臋p do aplikacji, tre艣ci i danych za po艣rednictwem platform AR/VR.
  6. Do 2018 roku trzykrotnie, bo a偶 do ponad 450 wzro艣nie liczba chmur, kt贸re IDC okre艣la mianem Industry Collaborative Cloud. S膮 to platformy chmurowe, na kt贸rych przedsi臋biorstwa z tej samej bran偶y mog膮 wsp贸艂pracowa膰 z my艣l膮 o realizacji wsp贸lnych cel贸w. Przyk艂adem mo偶e by膰 zwi臋kszenie efektywno艣ci czy dost臋pu do informacji. Budowa i korzystanie z rozwi膮za艅 tego typu wymaga otwarto艣ci i du偶ego zaufania do operatora chmury i innych podmiot贸w z niej korzystaj膮cych, co stawia pod znakiem zapytania szanse na rozw贸j takich inicjatyw w Polsce. IDC przewiduje, 偶e w najbli偶szych latach takich bran偶owych platform wsp贸艂pracy b臋dzie coraz wi臋cej, a do ko艅ca roku 2018 liczba chmur ICC wzro艣nie trzykrotnie, z 50 w roku 2016 do ponad 150. Do 2020 r. ju偶 ponad 80% firm z listy Global 50 b臋dzie dostarcza艂a cyfrowe us艂ugi za ich po艣rednictwem.
  7. IDC przewiduje, 偶e do ko艅ca 2017 roku ponad 70 proc. Przedsi臋biorstw, spo艣r贸d 500 najwi臋kszych organizacji, zatrudni zespo艂y wyspecjalizowane w cyfrowej transformacji i innowacjach. Do 2018 r. prognozowany jest 2-3 krotny wzrost zatrudnienia w dzia艂ach programistycznych. Pow贸d takiego stanu rzeczy jest 艂atwy do wyt艂umaczenia: sukces transformacji b臋dzie zale偶a艂 od nabywanych przez organizacje kompetencji i do艣wiadczenia, bez nich rozw贸j nowych produkt贸w i us艂ug b臋dzie niemo偶liwy. Z jednej strony firmy b臋d膮 wi臋c budowa膰 odpowiednie zespo艂y wewn臋trzne, ale z drugiej b臋d膮 musia艂y nauczy膰 si臋 wsp贸艂pracy i korzystania z zewn臋trznych zasob贸w programistycznych.
  8. Zmiany dotkn膮 tak偶e rynek dostawc贸w technologii. W 2020 roku 70 proc. przychod贸w dostawc贸w us艂ug przetwarzania danych w chmurze b臋dzie generowane przez partner贸w handlowych i innych po艣rednik贸w. IDC spodziewa si臋, 偶e do roku 2018, co najmniej jedna trzecia obrot贸w najwi臋kszych partner贸w handlowych generowanych do tej pory ze sprzeda偶y sprz臋tu, b臋dzie pochodzi艂a ze sprzeda偶y lub po艣rednictwa w sprzeda偶y us艂ug opartych o technologi臋 chmury. Dla partner贸w oznacza to konieczno艣膰 inwestycji w rozw贸j oferty oraz kompetencji w zakresie obs艂ugi klienta, a cz臋sto tak偶e zmiany sposobu dzia艂ania firmy i jej przedstawicieli. B臋d膮 oni musieli skupi膰 si臋 bardziej na proponowaniu klientowi us艂ugi, a nie tylko konkretnego produktu.
  9. W cyfrowej gospodarce niezb臋dne oka偶膮 si臋 nowe narz臋dzia pozwalaj膮ce okre艣li膰 efektywno艣膰 dzia艂ania firm. W 2020 roku wydajno艣膰 b臋dzie mierzona za pomoc膮 narz臋dzi zorientowanych na cyfrow膮 transformacj臋. Spe艂nienie nowych standard贸w b臋dzie wymaga艂o zwi臋kszenia wydajno艣ci biznesowej od 20 do 100 proc. Aby z powodzeniem funkcjonowa膰 i konkurowa膰 w gospodarce cyfrowej, przedsi臋biorstwa b臋d膮 musia艂y my艣le膰 jak cyfrowa firma. Decydenci powinni rozumie膰 najwa偶niejsze technologie informatyczne i posiada膰 do艣wiadczenie w zarz膮dzaniu nimi. Wzrost b臋d膮 generowa艂y produkty oparte na danych, konieczne wi臋c b臋dzie zbudowanie rozwi膮za艅 zwi臋kszaj膮cych zaanga偶owanie klient贸w oraz podnosz膮cych wydajno艣膰 operacyjn膮 organizacji. Warunki te nie b臋d膮 艂atwe do spe艂nienia, przez co wiele firm zako艅czy swoj膮 dzia艂alno艣膰. IDC szacuje, 偶e co najmniej jedna trzecia spo艣r贸d 20 najwi臋kszych firm, niezale偶nie od bran偶y, w kt贸rej dzia艂aj膮, nie spe艂ni oczekiwa艅. Zaostrzy to konkurencj臋 i spowoduje du偶e zmiany na rynku.
  10. Najbardziej futurystyczne wydaj膮 si臋 przewidywania dotycz膮ce produkt贸w i us艂ug, kt贸re po艂膮cz膮 technologie cyfrowe z ludzkim cia艂em. Do 2020 r. jedna trzecia przedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w obszarze zdrowia i nauk biologicznych oraz produkt贸w konsumpcyjnych zacznie tworzy膰 pierwsz膮 fal臋 us艂ug i rozwi膮za艅 艂膮cz膮cych technologie Trzeciej Platformy z ludzkim cia艂em. W po艂owie lat 2020. technologie 鈥瀝ozszerzonego cz艂owieka鈥 stan膮 si臋 powszechnie dost臋pne. Integracja technologii cyfrowych z biosystemem cz艂owieka oraz ich wykorzystywanie do in偶ynierii system贸w biologicznych na poziomie kom贸rkowym i subkom贸rkowym znajduj膮 si臋 dzi艣 w pocz膮tkowej fazie bada艅 i rozwoju. Najbli偶sze cztery lata b臋d膮 okresem testowania prototyp贸w. Prawdopodobnie pojawi膮 si臋 pierwsze firmy nowej ery b臋d膮ce odpowiednikami Amazona, Google鈥檃 i Facebooka.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2