reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 stycznia 2017

Nawet 1000 autobusów elektrycznych dla transportu miejskiego

MNiSW ogłsza nowy program w zakresie elektromobilności pod nazwą Bezemisyjny transport publiczny. W ramach partnerstwa innowacyjnego na ulice polskich miast wyjechać może nawet 1000 nowoczesnych autobusów.

Celem programu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących elektromobilności w ramach partnerstwa innowacyjnego. To nowy, niestosowany dotychczas tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta. A potrzeby są znaczne – deklarację wstępnego udziału w programie złożyło 21 miast oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy zrzeszający 29 gmin. NCBR, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty. Konsorcja, wśród których mogą znaleźć się zarówno instytucje naukowe, jak i producenci z sektora prywatnego, mogą liczyć nawet na 100 mln zł na realizację projektów. W późniejszym etapie zaś – również na rynek zbytu, który zapewnią samorządy, czyli partnerzy programu. Dodatkowe wsparcie finansowe zapewnić może Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym NCBR prowadzi obecnie rozmowy. Szacuje się, że transakcje zrealizowane w ramach programu Bezemisyjny transport publiczny osiągną nawet 1 mld złotych – a do 50 samorządów może trafić nawet 1000 pojazdów. NCBR planuje także uruchomić program dedykowany stworzeniu infrastruktury do ładowania pojazdów bezemisyjnych. Jednym z jego komponentów będzie opracowane dla poszczególnych miast analiz w zakresie optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury. Ogłoszony przez wicepremiera Gowina program to jeden z elementów działań w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, realizowanych przez współpracujące ze sobą ministerstwa rozwoju, energii, nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska. Kolejną inicjatywą z tego zakresu będzie zaplanowane na luty podpisanie listu intencyjnego o współpracy instytucji rządowych z miastami, które stawiają na rozwój elektromobilności, będącej jednym z rozwiązań transportu bezemisyjnego. Źródło: MNiSW
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2