reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 października 2008

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji outsourcingowych

Jak podaje PAIZ, w kolejnym rankingu opisującym tendencje w napływie inwestycji w centra BPO, przygotowanym przez Outsource Sri Lanka, Polska wyróżnia się jako lider w naszym regionie Europy.

PAIZ poinformował, iż wyniki raportu 50 outsourcing cities potwierdzają, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i piąte na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji outsourcingowych. Kryteria, według których stworzono ranking, dotyczyły: zasobów i jakości siły roboczej, w tym wykształcenia, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ryzyka biznesowego, klimatu inwestycyjnego, stanu infrastruktury, jakości życia. Dwa polskie miasta: Kraków i Warszawa znalazły się na wysokich miejscach tego zestawienia. Kraków zajął 5. miejsce (w 2007 roku była to 16. pozycja), a Warszawa - 28. Kraków wyprzedził w rankingu wszystkie inne miasta z Europy Środkowej i Wschodniej. Dla porównania, czeska Praga ulokowała się na 14. miejscu, a Budapeszt - na 25. Z krajów naszego regionu w rankingu znalazły się jeszcze cztery miasta: Bratysława (35.), Bukareszt (38.), Sofia (40.), Tallin (46.). Polska zawdzięcza pozycję lidera ponad 10 tysiącom zatrudnionych w tej branży osób, głównie księgowym, finansistom, informatykom, kadrowym, logistykom. Są oni cenieni przez inwestorów, którzy ponadto wskazują na doskonałe położenie Polski w centrum Europy oraz wsparcie naukowe ze strony polskich uczelni. Polska jest też jedynym krajem, którego dwa miasta znalazły się w pierwszej trzydziestce rankingu 50 outsourcing cities, przy czym Kraków aż o 11 miejsc poprawił swoje notowania z ubiegłego roku. Drugim odnotowanym w zestawieniu miastem jest Warszawa. Dzięki inwestycjom w centra BPO powstają miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem, tworzące wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Projekty tego typu zajmują ważne miejsce w działalności PAIiIZ: wśród 32 projektów zakończonych przez Agencję w pierwszej połowie 2008 roku, 9 pochodziło z sektora BPO. Pod koniec września 2008 PAIiIZ prowadziła 12 projektów inwestycyjnych z branży centrów usług. Warto wymienić największe zakończone przez Agencję w tym roku projekty inwestycyjne typu BPO: firma ZenSar z Indii zainwestowała 1,8 mln euro w Gdańsku, zatrudniając 350 osób, natomiast niemiecki MAN zainwestował 560 tys. euro w Poznaniu i zobowiązał się do zatrudnienia 360 osób.
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1